Nyugdíjszolgáltatás

A vonatkozó jogszabályok értelmében a nyugdíjpénztári megtakarítás a pénztártag nyugdíjjogosultságával válik hozzáférhetővé. Nyugdíjjogosulttá válik az érintett személy akkor, ha:

  • a törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt eléri, vagy
  • annak bekövetkezte előtt a nyugdíjjogosulttá válását valamely erre hivatott hatóság határozatban állapítja meg. Ilyen pl. az előnyugdíjazás, korengedményes nyugdíjazás, rokkantnyugdíjazás, stb.

Amennyiben a nyugdíjjogosultság az utóbbi módon következik be, azt a tagnak a határozat bemutatásával (megküldésével) kell a Pénztár felé igazolnia. Ez tehát feltétele a szolgáltatás folyósításának.

Szolgáltatási igénye nem személyesen, hanem postai úton történő ügyintézése esetén kérjük, hogy az igénybejelentése mellékleteként a személyi igazolványa azonosítására alkalmas fénymásolatát is szíveskedjen leveléhez csatolni! Igényét csak ennek birtokában van lehetőségünk teljesíteni.

A vonatkozó személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében a magán nyugdíjpénztári szolgáltatás egyösszegű adómentes kifizetést teljesít annak a pénztártagnak a kérésére, akinek a nyugdíjkorhatár eléréséig a különböző pénztárakban eltöltött és összeszámított tagsági jogviszonya nem haladja meg a 180 hónapot.

A pénztártag részére történő egyösszegű kifizetés esetén a tagsági jogviszony a bejelentés hónapjának fordulónapjával szűnik meg, a tagi követelést legkésőbb a bejelentés hónapját követő 8 munkanapon belül kell kifizetni.

A bankszámlára átutalással történő teljesítés díjmentes, míg postai kifizetési utalványon keresztül történő szolgáltatás kifizetést a Magyar Posta Rt. által felszámított kifizetési összeg terheli.

A teljesített összegről illetve az azzal kapcsolatos elszámolásról igazolást állítunk ki, melyet a teljesítést követően a tagnak postán küldünk meg.

Nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Magánnyugdíjpénztári megtakarítás örökösi / kedvezményezetti jogcím alapján történő kifizetése

A vonatkozó jogszabályok értelmében a magánnyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető, illetve az afölötti rendelkezésre kedvezményezett jelölhető. Az ezen jogcímek alapján megszerzett összeg jövedelemnek minősül.

A kedvezményezett (örökös) egyösszegű pénzfelvételét személyi jövedelemadó terheli - ezt a kifizetést ugyanis a jövedelemadó-törvény nem minősíti pénztári szolgáltatásnak -, de a számított adót csökkenteni kell az egyösszegű kifizetés számított adójának 50 százalékával. (Ha egy pénztártag halálát követően a kedvezményezett felveszi az elhunyt egyéni számláján lévő mondjuk 1 millió forintot, ez az összeg beszámít az összevonandó jövedelembe, de a számított adóját 2011-ben legfeljebb 180 ezer forinttal csökkentheti: 1 millió forint szorozva az egységes adókulccsal - 2011-ben 16 százalék -, s osztva kettővel.)

Az egyéni számla nem része a hagyatéknak (az egyéni számlán lévő összeg felvétele illetékmentes).

Amennyiben Ön a pénztárunkban tagsági jogviszonnyal/megtakarítással rendelkező személy vonatkozásában örökösnek/kedvezményezettnek minősül, úgy a nyilvántartott megtakarítás feletti rendelkezésre az alábbiak figyelembe-vételével jogosult:

  • A számlatulajdonos halálát az arról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal (annak másolatával) köteles tanúsítani;
  • Igénye nem személyesen, hanem postai úton történő ügyintézése esetén kérjük, hogy az igénybejelentése mellékleteként a személyi igazolványa azonosítására alkalmas fénymásolatát is szíveskedjen leveléhez csatolni! Igényét csak ennek birtokában van lehetőségünk teljesíteni.
  • Öröklés esetén az örökhagyó jogerőre emelkedett végzése vagy végrendelkezése megküldésével köteles a jogosultságot igazolni. A megtakarítás feletti rendelkezést az abban foglaltak ismeretében bíráljuk el.

Igénybejelentő nyomtatványunkon szereplő lehetőségek közül megjelölheti az Ön által választott módozatot, nevezetesen, hogy a megtakarítást fel kívánja venni - ezesetben a kifizetést adófizetési kötelezettség terheli -, vagy az Ön magánpénztári megtakarítását kezelő pénztárban, a megtakarításához kívánja hozzárendelni.

A kedvezményezett (örökös) részére történő egyösszegű kifizetést legkésőbb a bejelentés hónapját követő 8 munkanapon belül kell teljesíteni.

A bankszámlára átutalással történő teljesítés díjmentes, míg postai kifizetési utalványon keresztül történő szolgáltatás kifizetést a Magyar Posta Rt. által felszámított kifizetési összeg terheli.

A teljesített összegről illetve az azzal kapcsolatos elszámolásról igazolást állítunk ki, melyet a teljesítést követően a jogosultnak postán küldünk meg.

Öröklési / Kedvezményezetti igény bejelentő nyomtatvány letöltése