Közgyűlési döntések a 2010. évi szolgáltatásaink módosításáról

2009. december 10-én tartotta meg esedékes küldöttközgyűlését önsegélyező pénztárunk, melyen a 2010. évi pénzügyi terv jóváhagyása mellett a szolgáltatási rendünk módosításáról is döntést hoztunk. Az utóbbi témakörben két szolgáltatási jogcím esetében került sor módosításra, melyek az alábbiak:

A táppénz kieső jövedelem pótlása szolgáltatás (A1) esetében a szolgáltatás normatív összege a korábbi napi 1.400 Ft-ról 2.000 Ft-ra módosul. A normatív összeg emelését a táppénz mértékének idén júliustól történt csökkentése tette indokolttá, miután a korábbi 70%-ról 60%-os mértékre csökkent az. A kieső jövedelem így értelemszerűen immár 40%-ra emelkedett, ami jövedelmet a minimálbér kétszeresével azonosan alapul véve 2010-től napi 2.000 Ft-os tényleges jövedelemkiesést eredményez.

Jövedelemigazolás bemutatása esetén a pénztár továbbra is a tényleges kieső jövedelemmel azonos összeget téríti meg a tagnak, amennyiben arra az önsegélyező pénztári számláján megtakarított egyenlege fedezetet nyújt.

Az iskoláztatási szolgáltatás (B4) esetében szolgáltatási szabályzatunk 20.000 Ft-ban rögzítette az évenként téríthető összeg maximumát, miután a szolgáltatási jogcím indulásakor az arról rendelkező jogszabály is hasonlóan rendelkezett. Időközben a téríthető összeg a mindenkori minimálbér 30%-ával azonos összegben lett meghatározva, ami a jelenlegi minimálbért alapul véve már 21.450 Ft. Hogy ne korlátozzuk túl tagjaink szolgáltatáshoz való jogát, a közgyűlés ezen szolgáltatáshoz tartozó keretösszeget a jogszabályi rendelkezéssel azonos összegre módosította. 2010-től tehát a 73.500 Ft-os minimálbér 30%-ával számolva 22.050 Ft-ra emelkedik.

A szolgáltatási jogcímek igénybevételi volumenszámai alapján továbbra is a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vételárának támogatása a legnépszerűbb jogcím, közel 52%-os részesedéssel. A második helyen a gyermeknevelési támogatások közé tartozó jogcímek állnak (születési- , gyed-, gyes- és iskoláztatási támogatás). Ezek teszik ki az összvolumen közel egyharmadát. A fennmaradó mintegy 20%-ot a munkanélküli ellátások, a jövedelem kiesést pótló támogatások, illetve a hátramaradotti kifizetések teszik ki, mint ahogy az az alábbi ábrából látható:

Megszakítás