Rólunk

Tisztelt Ügyfelünk, Tisztelt Takarékoskodni Szándékozó!

Felgyorsult világunkban nap mint nap megtapasztaljuk a modern kor nem várt kihívásait. Ebben a kesze-kusza világban nem árt, ha van az embernek biztos pontja, valamiféle kapaszkodója, ami adott esetben segítheti, megkönnyítheti az akadályok leküzdését. Anyagi értelemben ez jelenthet egy célirányos megtakarítást egy előre tervezett lépéshez, de akár egy félretett „vész” tartalékot is nem várt esetekre.

 

Az Életút pénztárakban megtalálható megtakarítási lehetőségek épp ebben a bonyolult világban nyújthatnak segítséget. A pénztárban félretenni szándékozott befizetéshez az állam adójóváírással járul hozzá, a pénztár pedig azt a legjobb tudása szerint igyekszik a legjobb hatékonysággal befektetni, gyarapítani.

 

Tücsök és a hangya meséjét szem előtt tartva hisszük, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a jövőre való felkészülést. Vannak, akik szerint nem érdemes a holnappal foglalkozni, úgyis lesz valahogy. „Carpe diem!” vagyis „Élj a mának!”. Valahogy persze mindig lesz. De mindenki döntse el, hogy a hangya vagy a tücsök szerepében szeretné várni a telet.

Az Életút pénztár az a felelős pénzügyi intézmény, amely biztosíthatja Önnek jövőbeli tervei megvalósításának anyagi fedezetét. Stratégia terveink hosszú távra szólnak, s ezek megvalósítása során következetesen kitartunk a biztonság elsődlegességét szem előtt tartó üzleti filozófiánk mellett.

Életút pénztárcsoportként mi ezen biztonságérzet megteremtésében segíthetünk Önnek, nem reklámokkal, ígéretekkel, hanem a józan ész érvrendszerével, megfontolt, következetes és bármikor számonkérhető üzletpolitikával. Ugyanez nekünk, a pénztárcsoport munkavállalóinak érdekes feladatokat, szakmai kihívást, a közösségben rejlő erőt, emberi kapcsolatokat, a sikeresség lehetőségét jelenti. A sikeresség pedig többféle dimenzióban megtapasztalható. Munkatársaim mondják, hogy nincs nagyobb köszönet az elvégzett munkáért, mint amikor egy-egy nyugdíjba vonuló Ügyfelünk szemében – akinek a megtakarítása akár több tíz évig is a kezelésünkre volt bízva – az elégedettség jóleső érzése tükröződik vissza. Igen, ezért valóban érdemes dolgozni!

Amit ígérhetek az az, hogy mindig azon leszünk, hogy megtaláljuk az Önök számára leginkább kézenfekvő megoldásokat. Ezért kérem Önöket, hogy a jövőben is forduljanak hozzánk bizalommal!

Barzsó Pál
ügyvezető igazgató

Cégünk története alapítástól napjainkig

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak hazai megjelenését – az egyéni öngondoskodás fontosságát és szerepének jövőbeni erősödését felismerve – az 1993. évi XCVI. törvény tette lehetővé. Pénztárunk története az 1994. áprilisában megtartott alakuló közgyűléssel kezdődik. Létrehozásában a tevékenységi hátterét képező Bankár Rt működött közre. Az Első Országos Nyugdíjpénztárba az évek során számos más pénztár integrálódott, növelve ezzel ügyfélkörünket és pénztárpiaci részesedésünket. Az 1998-ban az Életút Országos Nyugdíjpénztárral történt egyesülés eredményeként vettük fel az Életút Első Országos Nyugdíjpénztár nevet.

Ügyfélkörünk bővülésének köszönhetően pénztárunk a tevékenységét saját alapokra helyezte, a piaci függetlenségben rejlő előnyöktől várva a befektetési tevékenységünk minél jobb hatékonyságát.

Az 1997. évi nyugdíjreform során kialakított több pillérű nyugdíjrendszer egyik elemét jelentő magánnyugdíjpénztári tevékenységre az elsők között kaptunk felügyeleti engedélyt. A magánpénztári tevékenységünket az addigi önkéntes nyugdíjpénztárunk vegyes pénztárrá alakításával alapoztuk meg. Magánnyugdíjpénztári üzletágunkat a 2010-ben életbelépett törvényi változások hatására végelszámolással megszüntettük, innét kezdve önkéntes nyugdíjpénztárként funkcionálunk tovább.

A nyugdíjpénztári tevékenységünket 2002-ben új területtel, az önsegélyező pénztári tevékenységgel bővítettük. Ez utóbbit a törvény előírásai szerint egy önálló pénzügyi szolgáltató intézmény – az Életút Önsegélyező Pénztár – keretein belül. Később új pénztári ágazatunk – az Életút Egészségpénztár – 2004. novemberében történt elindításával a szolgáltatási palettánk a teljes pénztári tevékenységet felölelte, és ezen két ágaztunk 2016-os összeolvadása óta Életút Egészség- és Önsegélyező pénztár néven működik tovább, a két ágazat szolgáltatásit egyszerre nyújtva tagjai számára.

Nem egy pénztár beolvadással csatlakozott hozzánk, többek között a Bakony Nyugdíjpénztár, a Ráció Nyugdíjpénztár, a Híd Nyugdíjpénztár és legutóbb az Első Hazai Nyugdíjpénztár ügyfélkörét köszönhettük pénztártagjaink sorában.

Pénztáraink ügyfélköre mintegy 15 ezer fő, a pénztárainkra bízott megtakarítás nagysága 27 milliárd Ft.

Tisztában vagyunk vele, hogy az önkéntes pénztári befektetési forma legnagyobb előnyei a jogszabály adta lehetőségekből adódnak – így különösen a pénztári befizetések utáni 20%-os adójóváírásból illetve a munkáltatóknak a dolgozóik javára a pénztári megtakarítási számlájukra történő hozzájárulási/befizetési szerepvállalásából -, ezért elsődlegesnek tartjuk, hogy ezeket a lehetőségeket minél költséghatékonyabban tegyük elérhetővé az Ügyfeleinknek. Ezt szolgálja többek között a sávos tartalékképzési rendünk, az ingyenesen történő taggá válás lehetősége, a tagi kölcsön lehetősége.

Elmúlt közel 30 éves tevékenységünk során megtapasztalhattuk a jogi szabályozói környezet, illetve a befektetési környezet változékonyságát, de mindeddig minden időben meg tudtunk felelni a kihívásoknak. Természetesen nincs birtokunkban a bölcsek köve, s vélhetően nem is látjuk jobban előre a jövőt, mint mások, ezért megfontolt döntésekkel igyekszünk előnyt kovácsolni magunknak és tagjainknak. Nem ígérünk többet, mint amit tisztességgel remélhetőleg teljesíteni is tudunk, s bízunk benne, hogy ez hosszútávon az Ügyfeleink javára válik. Ehhez kérjük tőlük és a szolgáltatásaink iránt érdeklődőktől a bizalmat.

Vezetőség és menedzsment

Nyugdíjpénztárunk vezetősége

Igazgatótanács

Dr. Gazdik Zoltán – az Igazgatótanács elnöke
Kun Andrea – az Igazgatótanács tagja
Szabó György – az Igazgatótanács tagja
Zillich István – az Igazgatótanács tagja
Zsigmondi András – az Igazgatótanács tagja

Ellenőrző Bizottság

Kramlik Mihály – az Ellenőrző Bizottság elnöke
Németh György – az Ellenőrző Bizottság tagja
Dr. Mosonyi József – az Ellenőrző Bizottság tagja

Egészség- és Önsegélyező pénztárunk vezetősége

Igazgatótanács

Dr. Szabó Tibor – az Igazgatótanács elnöke
Kramlik Mihály – az Igazgatótanács tagja
Szabó György – az Igazgatótanács tagja

Ellenőrző Bizottság

Gacsályi István – az Ellenőrző Bizottság elnöke
Kis István – az Ellenőrző Bizottság tagja
Mag-Erdélyi Laura – az Ellenőrző Bizottság tagja

Menedzsment

Barzsó Pál – ügyvezető igazgató
b.pal@eletut.hu

Csernus Péter – számviteli vezető
cs.peter@eletut.hu

Turi Tímea – adatvédelmi tisztviselő
titkarsag@eletut.hu

Megszakítás