további önkéntes pénztári hírek további önkéntes pénztári hírek

Amerika Kapitány - Pénzpiaci összefoglaló 2016. III. negyedév

Finiséhez érkezett az amerikai elnökválasztás, hiszen alig másfél hónap múlva (2016. november 8-án) a demokrata párti Hillary Clinton (az egykori amerikai First Lady, New York állam volt szenátora, az Egyesült Államok korábbi külügyminisztere), illetve a republikánus elnökjelölt, Donald John Trump (üzletember, író és médiaszemélyiség) valamelyikét 45. elnökének választja az Amerikai Egyesült Államok népe. A két jelölt a közvélemény kutatások szerint fej-fej mellett küzd az elnökségért, s elképzelhető, hogy igencsak szoros lesz a verseny. Miután a világ legmeghatározóbb országáról van szó – s a két jelölt, illetve a mögöttes pártalakulat gazdaságpolitikai elképzelése sok tekintetben eltérő prioritásokat tartalmaz -, a választás eredménye nyilvánvalóan ránk is kihatással lesz a közeljövőben. A tőzsdék hangulatán vélhetően hamarosan meg fogjuk látni, hogy hogyan várja a világ Amerika új „kapitányát”. Úgyhogy vigyázó szemeinket ideje Amerikára vetnünk.

A harmadik negyedév végéhez közeledve a befektetési piacok helyzetét tekintve egy globális bizonytalanság kezd körvonalazódni, amit az is megmutat, hogy a tőzsdék, leszámítva a magyar tőzsdét nem igazán tudtak komolyabb eredményt elérni. Miután a forint nem mellékesen a nemrégiben megérkezett felminősítésünknek is köszönhetően jó formában van, a külföldi tőzsdeindexek eredménye forintra átszámítva egyértelműen a negatív tartományban vannak. Ehhez mérten a magyar állampapírpiac és a magyar tőzsde is igencsak erős arcát mutatja. A tárgyidőszaki piaci folyamatokról a szokásos grafikonjaink:

A Brexitról hozott népszavazás sokk-hatása után a magyar tőzsde tovább tudott erősödni, s éves szinten a 20%-os eredményszintet ostromolja. Az állampapírpiac a hosszú szegmensben ugyancsak kiemelkedően teljesített ugyanebben az időszakban.

Az európai tőzsdeindexek ehhez képest igencsak el vannak maradva és a globális index (MSCI) is alig 5%-os hozamot ért el.

A forintban számolt részvénypiaci indexek méginkább gyengén festenek, miután a forint mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest erősnek mutatja magát:

A felminősítés ellenére a forint gyengülése mellett is látunk érveket. A munkaerőpiaci feszültségek (lásd kivándorlás, foglalkoztatható munkaerő hiánya, stb.) láthatóan kikényszerítik a bérszínvonal emelése szükségességét, viszont ha ez nem jár majd a munka hatékonysága növekedésével, akkor a versenyképesség megtartásához például ez lehet egy eszköz.

A hazai tőzsdeindex vezető papírjai közül az OTP és a MOL teljesített leginkább jól:

Pénztárunk választható portfoliói ezen időszakban - a negyedév végéhez közeledve – az alábbi teljesítményt mutatják:

Benchmark (referenciahozam) Befektetési eredmény (hozam)
Önkéntes pénztári portfolió I. n.éves II. n.éves III. néves* éves* I. n.éves II. n.éves III. néves* éves*
A - pénzpiaci 0,21% 0,24% 0,35% 0,80% 0,09% 0,48% 0,05% 0,62%
B - vegyes 3,42% -0,99% 2,55% 5,01% 1,25% -0,31% 1,63% 2,58%
D - fokozott részvényhányadú 3,41% -2,52% 2,77% 3,60% 3,05% -2,07% 2,82% 3,76%
R - reálhozamot megcélzó 1,21% -0,70% 1,11% 1,61% 1,03% 0,53% 1,41% 3,00%
H - Híd beolvadó pénztár 3,06% -0,39% 2,70% 5,43% 2,72% -0,23% 2,52% 5,07%

* tört időszak, szeptember 23-i állapot szerint

további egészség- és önsegélyező pénztári hírek további önsegélyező pénztári hírek

Változások kora

A jegybankok elmúlt évekbeli extrém pénzkibocsátása – amit a 2008-as gazdasági válságból történő mielőbbi kilábalás célzatával hajtottak végre – a kamatkörnyezet jelentősen átalakulását eredményezte. Ez mára már oda vezetett, hogy némely fejlett piacokon az állampapír befektetések negatív jövőbeli hozammal forognak, azaz egy befektető úgy vásárol állampapírt, hogy az azért a lejáratkor visszakapott összeg kevesebb lesz, mint amit azért a megvásárlásakor fizetett. Nem vitás, hogy ez a helyzet nem nevezhető megszokottnak. Hogy ez meddig fog így maradni, azt a jövő fogja majd eldönteni, mindenestre tényként szögezhetjük le, hogy a kialakult helyzet sem piacidegen, hiszen azt a piac kereslet-kínálati viszonyai eredményezték. Ez a fajta környezet a pénztárakat, mint intézményi befektetőket is kihívás elé állítja, hiszen a „hozaméhség”, azaz a korábbi időszakokban elért nominális hozamok elérése/megtartása egy ilyen környezetben a korábbiaknál nagyobb kockázatvállalási hajlandóságot feltételez, ami bizonyos mértéken túl nem feltétlenül indokolt. Merthogy a piaci szereplők kockázatvállalási hajlandósága emelkedése óhatatlanul piaci anomáliákhoz szokott vezetni, s ezeket jó szokás szerint a kijózanodás fázisa szokta követni.

Egy ilyen időszakban felértékelődnek a befektetési alternatívák járulékos hozadékai, melyek közül az elsők között vehetjük számításba az önkéntes pénztári befizetések utáni 20%-os mértékű adójóváírási lehetőséget. Hogy ez mennyire így van, azt az önsegélyező pénztárunkba beérkezett adójóváírási összegek dinamikája is alátámasztja:

Természetesen ezek a volumenek az előző évi egyénileg vállalt/teljesített befizetéseknek a hozadékai, viszont ha figyelembe vesszük, hogy a kérdéses időszakban mintegy 30%-kal emelkedett a pénztártagjaink létszáma, akkor mindenképp látványos a tagdíjfizetési hajlandóság növekedése. Az ügyfélkörünkből ugyanis egyre többen ismerik fel, hogy éves akár 150 ezer Ft-os adójóváírási összegért érdemes takarékoskodni, ráadásul annak céljai sok esetben egyértelműen előre prognosztizálhatók. Az önsegélyező és egészségpénztárak által finanszírozható kiadások palettája ráadásul 2016-ban is bővült.

Az év elején hatályossá vált jogszabályi változások lehetővé tették, hogy az egészség- és önsegélyező pénztári feladatokat is elláthassák a „vegyes”, azaz egészségpénztárként és egyúttal önsegélyező pénztárként is funkcionáló intézmények. A jogszabályváltozásra mi is reagáltunk, s az addigi elkülönített tevékenységet ellátó, elkülönült intézményként funkcionáló egészségpénztárunkat és önsegélyező pénztárunkat egybeolvasztottuk.

Ennek hatására a szolgáltatási palettánkban megjelent az egészségügyi ellátások finanszírozása is, ami az idei évben immár mintegy 7%-os részarányt tesz ki az összes szolgáltatási volumenből.

A fenti ábrán az is jól nyomon követhető, hogy a gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások finanszírozási jogcímei 2014-től kezdve évről-évre egyre dominánsabbá váltak. Csak az idei évet tekintve a szolgáltatások megoszlása az alábbi arányokat mutatja:

A hangsúlyeltolódást az esetenkénti szolgáltatási összegek átlagos összegének a változása is megmutatja:

Fenti táblázatból kiolvasható tehát, hogy míg pl. a születési támogatásként kifizetett átlagos szolgáltatási összeg a 2010-es 308 ezer Ft-ról 2016-ra 716 ezer Ft-ra, azaz 132%-kal emelkedett, addig a gyógyszervásárlásra fordított átlagos összeg a 2010. évi 15 ezer Ft-ról „csak” 23 ezer Ft-ra, azaz 54%-kal bővült.

A 2017-es évtől a munkáltatók kafetéria juttatási lehetőségei feltételei újfent változni fognak, ami vélhetően újfent hatással lesz a pénztári befizetések jogcímmegoszlására. Ez várhatóan a teljes önkéntes pénztári ágazatot kedvezőtlenül fogja érinteni, hiszen új lehetőségek is megjelennek a kafetéria juttatások között, de várakozásunk szerint ez tovább fogja növelni a pénztári ügyfélkör tudatosságát és felismerve a kínálkozó lehetőségeket tovább fogják növelni a pénztári befizetéseiket. Ehhez igyekszünk a költséghatékonyságunkat megtartani illetve lehetőség szerint tovább javítani, hogy a pénztári megtakarításban rejlő addicionális lehetőségek minél inkább a tagságunk javát szolgálhassák.

további önkéntes pénztári hírek további önkéntes pénztári hírek

Angol búcsú két felvonásban - Pénzpiaci összefoglaló 2016. II. negyedév

Alig négy napra rá, hogy a britek a június 23-i népszavazáson 52:48 arányban az EU-ból történő kilépésről döntöttek, az angol futballcsapat az izlandiak elleni vereséggel kiesett a foci EB-ről is. Hogy mi a közös a két történés között? A váratlanságuk, hiszen a fogadóirodák mindkét lehetőségre csekély esélyt prognosztizáltak. De mint tudjuk, a fociban bármi megtörténhet.

A foci szereplés legyen a szigetországiak problémája, annál is inkább, mert ezzel szemben a magyar futballválogatott több évtizednyi csipkerózsika álmából egy minden várakozást felülmúló eredménnyel előrukkolva csoportelsőként jutott túl a csoportküzdelmekből. Igaz azóta a nyolcaddöntőben a belgáktól elszenvedett vereséggel már mi is búcsúztunk, azaz Brüsszelnek egyenlőre nem tudtuk megmutatni (így marad majd az üzenés…), de így is le a kalappal a fiúk előtt!

Minket nyugdíjpénztárként/befektetőként sokkal inkább érint a búcsú első felvonása, mármint a Brexit-ről hozott népszavazás nem várt eredménye, amire a befektetési piacok az elmúlt napokban jelentős esésekkel reagáltak. Egyes szakértők ezzel már magát az EU-t is temetik, s a döntést a 2007-ben kibontakozott amerikai ingatlanpiaci válsághoz hasonló jelentőségű eseményként értékelik. A szavazás eredményére a pénteki nyitásban a forint 4-5%-os eséssel reagált, a tőzsdék is jelentős mínuszokat szenvedtek el, s a negatív hangulat azóta is tart. A forgatókönyv még nem ismert a kilépés gyakorlati lebonyolítását illetően, de vélhetően egy bizonytalan időszak veszi kezdetét emiatt, ami a befektetési piacokat általában kedvezőtlenül érinti. Persze vannak más vélemények is, például, hogy az ilyen esések kedvező beszállási lehetőségeket jelentenek. Majd meglátjuk, hogy kiknek lesz igazuk, mindenesetre nekünk marad az izgulás. És természetesen a foci EB kieséses szakasza további küzdelmeit illetően is.

A piaci folyamatokról a szokásos grafikonjaink:

A Brexit a hazai állampapírpiacra rendkívüli hatást egyenlőre nem gyakorolt, amiben szerepet játszhat az is, hogy az egyik hitelminősítőnél immár kikerültünk a bóvli kategóriából.

A BUX index a napokban szintén negatív korrekció alá került, de még így is sokkal jobban teljesít, mint a nemzetközi részvényindexek. Ebben is az játszhat szerepet, a további felminősítés lehetősége.

A forintban számolt részvénypiaci indexek sem mutatnak eltérő képet ehhez képest, mivel a félév viszonylatában a HUF/EUR illetve a HUF/USD árfolyam sem mutat jelentős változást:

A forint árfolyama mind az eurohoz, mind a dollárhoz mérten a gyengülő tartományba került, ami az utóbbi esetében a korábbi 6%-os erősödés figyelembevételével jelentős változásnak mondható:

A hazai tőzsdeindex vezető papírjai közül a Richter alulteljesítő, a többi (MOL, OTP, Mtelekom) közel hasonló pályát írt le az évből eddig eltelt időszakban:

Pénztárunk választható portfoliói ezen időszakban - a negyedév végéhez közeledve – az alábbi teljesítményt mutatják:

Benchmark (referenciahozam) Befektetési eredmény (hozam)
Önkéntes pénztári portfolió I. n.éves II. n.éves* Féléves* I. n.éves II. n.éves* Féléves*
A - pénzpiaci 0,21% 0,19% 0,40% 0,09% 0,52% 0,61%
B - vegyes 3,42% -2,01% 1,35% 1,25% -1,03% 0,21%
D - fokozott részvényhányadú 3,41% -3,85% -0,58% 3,05% -2,91% 0,05%
R - reálhozamot megcélzó 1,21% -1,30% -0,11% 1,03% 0,11% 1,14%
H - Híd beolvadó pénztár 3,06% -1,74% 1,27% 2,72% -1,52% 1,16%

* tört időszak, június 24-i állapot szerint

további önkéntes pénztári hírek további önkéntes pénztári hírek

Viva Cuba! - Pénzpiaci összefoglaló 2016. I. negyedév

„Hogy vagy, Kuba?” – köszöntötte az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Barack Obama a havannai reptéren fogadásán megjelenteket, miután az 1959-es kubai forradalom óta első amerikai elnökként látogatást tett a szigetországban. Obama az elnöki mandátuma közelgő lejárta előtt azzal a céllal érkezett a kubai fővárosba, hogy visszafordíthatatlanná tegye a két ország között több mint fél évszázad fagyos viszony után nemrégiben megindult enyhülést. Néhány nappal az elnöki látogatás után a Rolling Stones tartott nagyszabású koncertet a szigetországban, ami a változás újabb kézzelfogható jele. A sztárzenekar 1959-ben alakult, azaz alig 3 évvel fiatalabb a kubai regnáló rendszernél. Rosszmájúak szerint még nem dőlt el, hogy a rendszer és a zenekar közük melyik fogja túlélni a másikat. Mi politika állásfoglalás nélkül kívánjuk, hogy Viva Cuba, Viva Rolling Stones!

A kubai utcaképről – pontosabban az ott megjelenő autóparkról – laikusként a roncsderbi kifejezés juthat eszünkbe, amit gazdasági szakértők a jegybankok elmúlt időszaki pénzteremtő mechanizmusai kapcsán is átvettek az érintett devizák egymás közti versenyét illetően, hiszen szinte versennyé vált, hogy ki tudja jobban gyengíteni a saját devizáját, az ettől remélt gazdaságélénkítés céljával. Nos, a folyamat mindmáig tart, a hangsúly viszont Amerikából immár átkerült Európába, Japánba, Kínába.

De idehaza is ugyanezt látjuk, ennek eredményeként a jegybanki alapkamat a korábbi 1,35%-ról 1,2%-ra, újabb történelmi mélypontra csökkent. Ez elméletileg egyértelműen gyengítőleg hat a forint árfolyamára, de jelentősebb elmozdulást nem látunk eddig ezen a téren. A rövid futamidő-tartományban szinte eltűnt a kamatlehetőség, ami látványosan megmutatkozik a MAX index illetve az RMAX index teljesítményében. A kialakult helyzetben immár tisztán elkülöníthető a hozam-kockázat viszonyrendszerében a kockázatmentes állapot, ami nem hoz szinte semmi hozamot és van a hozamot megcélzó állapot, ami viszont csak kockázatvállalással érhető el. A régi szép „békeidőkben” még úgy is lehetett hozamot elérni, hogy ahhoz szinte nem is kellett kockázatot felvállalni, de ma már más a helyzet. Persze ha mindezt reálhozamokban mérjük, akkor nem ennyire drasztikus a változás, mert időközben az infláció lecsökkent, azaz a nominális hozamok is értelemszerűen csökkenhettek. De nem feltétlenül ezt látjuk, mert bizonyos piaci szegmensekben továbbra is van hozam, ami elaltathatja bennünk az óvatosságot. Mindenesetre mi azt gondoljuk, hogy egy ilyen helyzetben helyénvaló az óvatosság, noha ebbéli aggodalmaink az elmúlt időszakban nem is igazolódtak vissza.

2016. első negyedéve komoly mínuszokkal indult, úgy tűnt, hogy 7-8 év után beköszöntött a medvepiac, aztán február második felétől ismét az optimizmus lett úrrá a piacokon. Persze az csak majd később fog kiderülni, hogy ez hosszantartó folyamatnak bizonyul-e.

A piaci folyamatokról a szokásos grafikonjaink:

A BUX index tehát egy gyenge évkezdés után február végétől ismét jól teljesített. Az RMAX index hozama immár a 0-hoz konvergál, míg a MAX és CMAX index hozama a kamatszint csökkenésének köszönhetően újfent jól teljesített.

A hazai részvénypiac a nemzetközi részvénypiacokkal való összemérésben is jól teljesített, illetve inkább azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi részvényindexek egyáltalán nem teljesítettek jól, gyakorlatilag a mínusz tartományban vannak a negyedév végéhez közeledve.

Miután a forint árfolyama érdemben nem nagyon változott az év elejéhez mérten akár euróban, akár USD-ben sem, így a forintban számolt részvénypiaci indexek sem mutatnak mást:

A forint árfolyama az eurohoz mérten szinte semmit nem változott, a dollárhoz képest 2%-ot erősödött ezideig:

A hazai tőzsdeindex vezető papírjai a Richtert leszámítva erősödtek, és nem is kis mértékben:

Pénztárunk választható portfoliói ezen időszakban - a negyedév végéhez közeledve – az alábbi teljesítményt mutatják:

Benchmark (referenciahozam) Befektetési eredmény (hozam)
Önkéntes pénztári portfolió I. néves* I. néves*
A - pénzpiaci 0,17% 0,03%
B - vegyes 2,84% 1,00%
D - fokozott részvényhányadú 2,16% 2,11%
R - reálhozamot megcélzó 0,56% 0,88%
H - Híd beolvadó pénztár 2,55% 2,12%

* tört időszak, március 24-i állapot szerint

további önkéntes pénztári hírek további önkéntes pénztári hírek

Új év, új lehetőségek – BUÉK 2016!

A jogalkotó decemberben – régi jó szokásához híven – újfent módosításokat eszközölt az önkéntes pénztárak tevékenységi kereteit, szolgáltatási feltételeit illetően, amik mind a nyugdíj, mind pedig az önsegélyező pénztárak esetében bővítik a tagok lehetőségeit.

A nyugdíjpénztári tagság esetében a leglényegesebb változás, hogy az eddigi egyösszegű illetve banktechnikai járadék mellett a tagok életjáradékot is kérhetnek a megtakarításukból, az utóbbi esetben a nyugdíjpénztár biztosítóktól kér ajánlatot erre, amit amennyiben a tag elfogad, a megtakarítás a biztosítóhoz kerül át, aki az ajánlatának megfelelően megkezdi a járadék folyósítását. Arra is lehetőség lesz, hogy ha valaki már nyugdíjjogosult, akkor a megtakarítása bizonyos részére vonatkozóan indítson el egy banktechikai járadékszolgáltatást (azaz adott időszak alatt részletekben felvegye ezt az összeget) úgy, hogy mindeközben továbbra is tagdíjfizető tag maradhat. Eddig egyirányú volt a dolog, vagy megtakarított (felhalmozott) valaki, vagy pedig már szolgáltatást vett igénybe.

Nyugdíjpénztárunk (Életút) vonatkozásában a 2016-os év indulása annál is inkább örömteli számunkra, mert a december 17-i közgyűlésünk jóváhagyásával 2016. január 1-jével csatlakozik pénztárunkhoz az Első Hazai Nyugdíjpénztár, illetve annak tagsága. Ennek eredményeként több száz fővel és közel 1 MrdFt-tal bővül ügyfélkörünk, illetve annak vagyona. Ezúton is köszöntjük az Első Hazai Nyugdíjpénztár tagságát pénztárunkban, sok sikert kívánunk nekik az Életút Nyugdíjpénztárban!

Az egészség, illetve önsegélyező pénztárak esetében méginkább lényeges változások lépnek hatályba 2016-tól. Lehetővé válik ugyanis, hogy az egészségpénztárak felvegyék az önsegélyező pénztárak szolgáltatási jogcímeit, illetve viszont, az önsegélyező pénztárak is elláthatják immár majd az egészségpénztárak funkcióit is. Ehhez alkalmazkodva január 3-án egészségpénztárunk és önsegélyező pénztárunk is közgyűlést tart avégett, hogy a két pénztárunk fuzionáljon. Innét kezdve ugyanis nincs értelme ugyanazt a tevékenységet két önálló intézményben folytatni. Vélhetően elsőként lépünk a piacon ezügyben, s a két pénztárunk egybeolvasztásával Az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztárt kívánjuk létrehozni az eddigi Életút Önsegélyező Pénztár jogutódjaként.

Az eddigiekben csak közösségi számláról finanszírozható lakás jelzáloghitel törlesztés támogatása és a védett fogyasztók közüzemi díjának támogatása szolgáltatási jogcímek átkerülnek az egyéni számláról (is) finanszírozható jogcímek közé. Különösen az előbbi (a lakás jelzáloghitel törlesztés támogatása lehetősége) jelenthet kedvező finanszírozási módozatot sokak számára.

Amennyiben a közgyűléseink ezt jóváhagyják – s miért ne lenne így -, akkor a 2016-os üzleti évünket már ilyen keretek között kezdjük meg 2016. január 4-ével.

Az önsegélyező pénztári tagjainknak ez annyit jelent, hogy bővül a szolgáltatási jogcímlehetőségük az egészségpénztárak által finanszírozható eü. ellátásokkal, egyébként semmi teendőjük nincs ezügyben. Az egészségpénztári tagjainkra ez annyi feladatot fog majd róni, hogy a tagdíjutalásaikat 2016-ban át kell állítaniuk az önsegélyező pénztárunk jelenleg is meglévő bankszámlájára, hiszen idővel a beolvadó pénztár bankszámla kapcsolata lezárásra kerül majd.

További kedvező hír, hogy a tartalékképzési rendünkben is változást tervezünk, ez éves 750 eFt-os tagdíjbefizetést alapul véve a jelenlegi 96,9%-os fedezeti arányt (egyéni számlára kerülő hányadot) 97,4%-ra javítja 2016-tól. A tartalékképzési sávok 2016-tól az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztárban:

Folyamatban van annak is az előkészítése, hogy a kártyás (egészség- és önsegélyező pénztári) fizetésekre (vásárlásokra) lehetőséget biztosítsunk ügyfeleinknek.

A jogszabályi változásoknak köszönhetően az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár szolgáltatási lehetőségei az alábbiak lesznek:

Az „új” szolgáltatási jogcímek feltételeit a jogszabályi korlátok figyelembevételével a közgyűlésünk fogja kialakítani.

Bízunk benne, hogy fenti jogszabályi változások illetve a változásokkal összefüggésben hozott döntéseink Ügyfeleink megelégedésére szolgálnak. Ennek reményében kívánunk valamennyi Pénztártagunknak, Ügyfelünknek és Partnereinknek Békés Karácsonyt és Sikeres Új 2016-os Esztendőt!

további önkéntes pénztári hírek további önkéntes pénztári hírek

Tisztelt Pénztártagunk!

Közeledik az év vége, ami újfent aktuálissá teszi, hogy mindazok, akiknek lehetőségük van rá, illetve az idei évre vonatkozóan még nem merítették ki az önkéntes pénztári tagságukban rejlő adójóváírási lehetőséget, az ünnepi készülődés mellett erre is figyelmet fordítsanak.

Az egyéni tagdíjbefizetések illetve az adományként teljesített összegek utáni 20%-os mértékű SZJA adó visszatérítési lehetőség éves maximuma 150.000.- Ft, amit értelemszerűen 750.000.- Ft befizetésével lehet kihasználni (750.000.- Ft x 20% = 150.000.- Ft).

Gondolom Ön is osztja a véleményemet, hogy természetesnek vesszük, hogy adót kell fizetnünk. S ha így van, s tisztességgel meg is fizettük az adónkat, miért ne költenénk azt igazán hasznos dolgokra? Szándékolt befizetését lehetősége szerint ne halassza az utolsó napra, mert az adójóváírási lehetőség alapjául csak azon befizetések szolgálnak, amelyek a tárgyévben be is folynak a pénztár bankszámlájára.

Pénztáraink bankszámlaszámai:

Nyugdíjpénztárunk (Életút Nyugdíjpénztár) bankszámlaszáma: 10918001-00000003-09291000

Önsegélyező pénztárunk (Életút Önsegélyező Pénztár) bankszámlaszáma: 10918001-00000003-09301006

Egészségpénztárunk (Életút Egészségpénztár) bankszámlaszáma: 10918001-00000003-09311005

Dr. Dányi Dezső elnök úr emlékére

Mély szomorúsággal értesültünk a napokban a hírről, hogy Dr. Dányi Dezső barátunk, nyugdíjpénztárunk és önsegélyező pénztárunk igazgatótanácsának elnöke, egészségpénztárunk ellenőrző bizottságának tagja feladta a betegségével szembeni küzdelmét.

Egy tetterős, alig 59 éves ember életútja végére került most pont, ily tragikus gyorsasággal. Alig néhány hete még az igazgatótanács ülésén vitattuk meg a befektetési környezet, a világ gazdaságának és a hazai szabályozói környezet alakulásának az aktualitásait, s a sok feladat közepette alig jutott rá idő, hogy rákérdezzünk, hogy Dezső és egyébként hogy vagy? Mert láttuk, hogy erős, hallottuk, hogy bizakodó és reméltük, hogy megoldja ezt a feladatot is, mint ahogy a sok éves közös munkánk során megannyiszor bizonyította, hogy minden helyzetre van ésszerű javaslata, kézenfekvő megoldása.

A feladatainkból következően évről-évre üzleti terveket, pénzügyi kalkulációkat készítettünk, s ő volt az, aki akkurátusan minden eshetőségre felhívta a figyelmünket. De becsülettel meg kell vallanunk, hogy ezzel az eshetőséggel nem számoltunk. Az élet persze megy tovább, s az Életút is teszi a dolgát úgy, mint eleddig is, de a hiányérzetünkön nehéz lesz úrrá lennünk.

Elnök úr, nyugodj békében!

vissza a lap tetejére vissza a lap tetejére