Lehet-e időszerűbb az öngondoskodás, mint mostanság?

Az önsegélyező pénztár, mint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak három típusának – nyugdíj, egészség és önsegélyező – egyike vélhetően a napjainkban kialakult élethelyzetre való felkészülés eszközeként született meg a törvényalkotók gondolatában. Hogy anno gondoltak-e arra honatyáink, hogy eljöhet még az az idő, amikor minden félretett megtakarítás nagyon jól jöhet, nem tudjuk, hiszen nem vettünk részt a törvényalkotás folyamatában. Mindenesetre az önsegélyező pénztári ágazat szolgáltatási palettája, a rászorultság elvén folyósított szolgáltatási jogcímek mindegyike segítség lehet egy-egy felmerülő probléma orvoslására. Most domborodik ki igazán, hogy igenis van létjogosultsága megtakarítást képezni nem várt munkanélküliségre, a kieső jövedelmek pótlására, a különféle kiadások finanszírozására.

Azt gondolhatnánk, hogy igen, az időben, a valódi öngondoskodás célzatával eszközölt ilyen megtakarítások most töltik be a számukra hívatott szerepüket. Ezzel szemben a PSZÁF legfrissebb kimutatásából azt olvashatjuk ki, hogy az önsegélyező pénztári szféra szolgáltatási volumene 2008-ban az előző évinek az 1/3-adára csökkent.

Ennek az elszomorító számadat természetesen nem mond ellent a megtakarítási forma időszerűségével kapcsolatban fentebb kifejtett álláspontunknak, mindössze arról van szó, hogy az ágazat tevékenységét meghatározó jogszabályok – különös tekintettel a finanszírozható szolgáltatások feltételrendszerének – véleményünk szerinti indokolatlan megnyírbálása többé-kevésbé ellehetetlenítette az ágazat működését. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a hivatkozott PSZÁF kimutatásnak a pénztárpiaci szereplők létszámára és státuszára vonatkozó számadatok.

Kevésbé vigasz számunkra, hogy önsegélyező pénztárunk egyike a talpon maradt 17 pénztárnak – bár piaci részesedésünk növekedése nagyon jól mutat az elemzéseinkben -, a tendencia mégis azt mutatja, hogy nem szabad és nem is lehet hosszútávra szóló koncepciókat évről évre újragombolni még a jogalkotás szintjén sem. Természetesen ez a pénztárszféra szereplőire, tehát ránk, pénztárakra is ugyanúgy igaz kell, hogy legyen, aminek reményeink szerint mi összességében meg is igyekeztünk felelni. Az értékítéletet természetesen nem nekünk, hanem az ügyfeleinknek kell kimondania.

Megszakítás