Növekvő munkanélküliség, csökkenő táppénz

Augusztus elsejétől jelentősen, 10-10 százalékkal csökkent a táppénz mértéke. Az otthon töltött betegállomány korábbi 70 százaléka 60-ra, míg a kórházi táppénz 60-ról 50 százalékra mérséklődött. Ezzel egyidejűleg maximálták a kifizethető táppénz összegét is, ami nem lehet több a mindenkori minimálbér négyszeresénél. Ez az idei minimálbérrel – 71.500 forint – számolva, legfeljebb 286 ezer forint kifizetését teszi lehetővé.

Hasonló a helyzet az úgynevezett passzív táppénzzel, amelyet biztosítási jogviszonyának megszűntét követő három napban vehet igénybe a munkavállaló. A passzív táppénz hossza jelenleg legfeljebb 45 nap lehet, augusztus elsejétől azonban 30-ra csökkent, s itt szintén maximálták a kifizethető összeget, ami a minimálbér másfélszerelésénél, vagyis 107.250 forintnál nem lehet több.

A betegség első 15 napja nem táppénz, hanem úgynevezett betegszabadság jár. Az erre az időszakra jutó összeget ennek megfelelően nem is az egészségpénztár, hanem a munkaadó fizeti. Mértékét az úgynevezett távolléti díjhoz köti a jogszabály. A távolléti díjat a munkaszerződésben meghatározott alapbér határozza meg. Betegszabadság esetén jelenleg ennek 80 százalékát fizeti ki a munkaadó, augusztus elsejétől azonban ennek mértéke is csökken 10 százalékkal.

A gazdasági válság miatt egyre többen veszítik el munkahelyüket. A KSH idei első negyedévi adatai szerint 9,7 százalékra nőtt a munkanélküliségi ráta, vagyis csupán egy hajszál választja el a lélektani küszöbnek számító 10 százaléktól. A munkanélküliek száma március végén 403 ezer volt, miközben folyamatosan csökken a Magyarországon amúgy is alacsony foglalkoztatási színvonal. A foglalkoztatási ráta soha sem látott mélységbe – 55,1 százalékra – csökkent, szemben az uniós 64 százalékos átlaggal, s fényévnyi távolságra a Lisszaboni Szerződésben megcélzott 70 százaléktól.

Mindez alaposan érezteti hatását az egészségbiztosítási alap bevételi és kiadási oldalán. A csökkenő foglalkoztatás miatt egyre kevesebb járulék érkezik az OEP kasszájába, az elmaradás május végéig 31,3 milliárd forint. Ugyanakkor folyamatosan emelkednek a táppénzkiadások, amelyek többlete május végéig meghaladta a 3,5 milliárd forintot, miközben nő a táppénzen levők átlagos napi száma is.

Önsegélyező pénztárunk vonatkozásában mindez a szolgáltatási igények volumene növekedését vetíti előre. A fenti változások a szolgáltatásaink feltételrendszerére nem, a finanszírozhatóság mértékére – a kieső jövedelem módosulása révén – viszont természetesen hatást gyakorol.

Megszakítás