Javuló tartalékképzés, új szolgáltatások

Tevékenységünk feltételeit javítandó új közösségi szolgáltatások bevezetését és a tartalékképzési rendünk javítását tervezzük, melyre vonatkozó javaslatainkat a soron következő küldöttközgyűlésünkön terjesztjük be. A 2011-től életbe lépő változások – feltételezve a küldöttközgyűlési jóváhagyást – az alábbiak:

Egy új, 98,5%-os fedezeti tartalékarányt tartalmazó tartaléksáv bevezetése

2011-ben az adójóváírás mértéke a korábbi 30%-ról 20%-ra mérséklődik. Egységnyi befizetés után tehát az adójóváírásból származó „hozzáadott érték” arányaiban csökken. Ennek a hatásnak a mérséklése céljából a tartalékképzési kondícióinkat javítjuk.

A változást grafikonon szemléltetve az alábbi tartalékjavulás következik be:

Reméljük, hogy a lépés a tagdíjfizetési hajlandóságban is kedvező változást fog eredményezni.

Új közösségi szolgáltatások

A törvényi keretek alapvetően behatárolják az önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokat. Ellenben a közösségi elven jelenleg is nyújtott szolgáltatások körét szeretnénk valamelyest szélesíteni. A bevezetésre kerülő szolgáltatások az alábbiak:

1.) Halva szülés vagy fogyatékossá válás esetére nyújtott segély – ezen jogcímen szolgáltatást nyújt a pénztár a tagnak, ha gyermeke halva születik, vagy a születését követő 3 éven belül fogyatékossá válik. A szolgáltatás összege halva születés esetén 100.000 Ft, fogyatékossá válás esetén a fogyatékosság okozta egészségkárosodás mértékével arányosan.

2.) Átmeneti segély – ezen szolgáltatás a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén nyújtható. A szolgáltatás max. 1. alkalommal vehető igénybe és összege az esemény által okozott kár összegének a 20%-a, de maximum 100.000 Ft. Ha a csatolt dokumentumok alapján a kárérték ténylegesen nem állapítható meg, a pénztár saját hatáskörében jogosult arról dönteni. Korlátozó feltétel, hogy igény csak a tag tulajdonát képező lakás céljára szolgáló ingatlanával összefüggésben, az ingatlanban bekövetkezett kárértékre nyújtható be.

3.) Baleseti segélyezés szolgáltatásunkat a jelenlegi csonkolásos baleset esetén túl kiterjesztjük a maradandó egészségkárosodást okozó balesetekre is.

A szolgáltatási igények feldolgozásával kapcsolatban értelmezési kérdések pontosítására kerül sor. Eszerint 1 ezer Ft alatti összegre vonatkozó szolgáltatási igényt a pénztár nem fog teljesíteni. Amennyiben a szolgáltatási igényre vonatkozó fedezet a soron következő esedékességű szolgáltatásoknál teljes egészében nem áll rendelkezésre, a pénztár a rendelkezésre álló fedezet erejéig teljesíti az igényt. A részben teljesített igény fedezethiány miatt teljesítetlen hányadára utóteljesítés nem fog történni. A fedezetlen szolgáltatásigényeket pedig max. 30 napig állítjuk sorba. Amennyiben az igény fedezet hiányában a beérkezésétől számított 1 hónapon belül sem teljesíthető, az igényt töröljük a nyilvántartásunkból.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011-ben a jelenlegi 30%-os mértékű adójóváírási lehetőség 20%-ra fog mérséklődni, azaz a még meglévő 30%-os feltétellel érdemes lehet az idei évből hátra lévő időszakban megfontolni az egyéni befizetések előre hozatala hasznosságát.

Megszakítás