A tudatosság kifizetődik

 

Soha nem volt még ilyen alacsony a jegybanki irányadó kamatláb, miután a jegybanktanács 2015.06.23-i döntésével június 24-től immár 1,5%-ra csökkent a jegybanki alapkamat mértéke. Ennek hatását a megtakarítók – köztük mi, mint pénztárak, illetve ügyfeleink, mint pénztártagok – is megérzik, hiszen egyre kisebb kamatra (hozamra) kénytelenek lekötni/befektetni a pénzüket, miután a banki betétkamatok is lekövetik a „forrásbőség” okán kialakult egyénként kedvező helyzetet. Persze volt honnét csökkeni, bár vélhetően kevesen gondolták – s köztük mi magunk sem gondoltuk volna -, hogy ilyen mértékben alakulhat át a korábbi befektetési környezetünk.

Ilyen feltételek között megfontolandó, hogy mibe/hová fekteti az ember a fölös pénzét. Nem véletlen, hogy megnövekedett többek között az ingatlanok iránti kereslet is az utóbbi időben. Általános szabály szerint a magasabb hozamlehetőséghez magasabb kockázat párosul és viszont, alacsonyabb kockázatvállalás mellett alacsonyabb hozamlehetőséggel kell, hogy beérje a megtakarító. Ugyanakkor az eltérő feltételrendszerek egyedi lehetőségeket is kínálnak.

Tipikusan ilyen egy önkéntes pénztári megtakarítási forma, ahol a befizetésekhez 20%-os adójóváírási lehetőség párosul. Minél rövidebb befektetési periódus alatt hasznosul ez a járulékos hozzáadott érték, annál inkább megemeli az egyébként elérhető megtérülési hatásfokot. Az önsegélyező és egészségpénztárakban mutatkozik ez meg leglátványosabban, hiszen ezen pénztári megtakarítások az igényelt szolgáltatások révén viszonylag rövid futamidővel hasznosulnak. Így az ezeken elérhető adójóváírás voltaképp a megtakarítás hasznaként vehető számba.

Láthatóan tudatában is vannak ennek az Ügyfeleink, hiszen az adójóváírást megalapozó tagdíjbefizetések és az utánuk érvényesített adójóváírási összegek szoros együttmozgásban vannak. Adott esetben a befizetés szerinti 20%-os adójóváírási összegnél nagyobb visszatérítés összegét az okozza, hogy adott tagok más pénztári befizetésük után érvényesíthető adójóváírási lehetőségüket is a pénztárunkban vezetett számlájukra kérik jövendőbeli szolgáltatási igényeik fedezeteként.

Az elmúlt években az alábbiak szerint alakult mindez az önsegélyező pénztárunkban:

Örömteli tény, hogy mindebben az Ügyelek pénzügyi döntéseinek a tudatosságát, célirányosságát lehet feltételezni. Ennek is köszönhetően az elmúlt években az ügyfélkörünk bővülésénél jóval dinamikusabban emelkedetett a tagdíjbevételünk volumene. Annak ellenére, hogy a kafeteriaszabályozás változása a munkáltatói szerepvállalás lehetőségeit inkább hátrányosan érintette a pénztári szektor szempontjából.

Megszakítás