Igazgatói köszöntő

Tisztelt Ügyfelünk, Pénztártagunk, Munkáltatói Partnerünk!

Felgyorsult világunkban egyre fontosabb, hogy időben foglalkozzunk a jövő, s ki-ki a saját jövője kérdésével. A vágyaink megvalósítása irányába tett lépéseink egyik anyagi forrása lehet ha időben elkezdünk gondoskodni annak anyagi forrásáról. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a magánnyugdíjpénztár ezen célok megvalósításában tud Önnek segítségére lenni.

Az Életút pénztárak elért eredményeikkel, pénztárpiacon elismert helyükkel bizonyítják, hogy a következetes munka, a hosszú távú kiszámíthatóság sikerre van ítélve. Örömmel tölt el, hogy munkatársaimat az anyagi elismerésen túl motiválja a felelősségvállalás, a szakmai kihívás, ami biztos alapot jelent közös terveink megvalósításához. Jó érzéssel tölt el, hogy kollégáim mindig bátran és határozottan döntenek, pedig ez sokszor nem könnyű feladat. A mindennapi életünk, benne az ellátott tevékenységünk egyre összetettebbé válik. A felmerülő kérdésekre nem mindig kézenfekvő a válasz.

Következetes munkánkkal mára megteremtettük a versenypiaci körülményeknek megfelelő pénztártevékenység feltételeit. Ennek a szemléletnek köszönhetően vagyunk képesek Ügyfeleink számára minőségi szolgáltatást nyújtani, s ez teszi lehetővé kitűzött céljaink megvalósítását.

Szolgáltatásaink színvonala folyamatos javításának nélkülözhetetlen kelléke az Ügyfeleink igényéhez való alkalmazkodás. Pénztáraink akkor működhetnek hatékonyan, ha abban érvényesül a munkáltatói partnereinkkel való kölcsönös együttműködés igénye. Tevékenységünket mindig is annak érdekében igyekeztünk fejleszteni, hogy minél jobban érvényesülhessen a munkavállaló, a munkáltató és a pénztár közötti hármas kapcsolatrendszer.

Az Életút pénztár az a felelős pénzügyi intézmény, amely biztosíthatja Önnek jövőbeli tervei megvalósításának anyagi fedezetét. Stratégia terveink hosszú távra szólnak, s ezek megvalósítása során következetesen kitartunk a biztonság elsődlegességét szem előtt tartó üzleti filozófiánk mellett.

Az Életút pénztár nekünk, munkavállalóknak érdekes feladatokat, szakmai kihívást, a közösségben rejlő erőt, emberi kapcsolatokat, a sikeresség lehetőségét jelenti. A sikeresség pedig többféle dimenzióban megtapasztalható. Munkatársaim mondják, hogy nincs nagyobb köszönet az elvégzett munkáért, mint amikor egy-egy nyugdíjba vonuló Ügyfelünk szemében - akinek a megtakarítása akár több tíz évig is a kezelésünkre volt bízva - az elégedettség jóleső érzése tükröződik vissza. Igen, ezért valóban érdemes dolgozni!

Amit ígérhetek az az, hogy mindig azon leszünk, hogy megtaláljuk az Önök számára leginkább kézenfekvő megoldásokat. Ezért kérem Önöket, hogy a jövőben is forduljanak hozzánk bizalommal!

Barzsó Pál
ügyvezető igazgató

Cégünk története alapítástól napjainkig

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak hazai megjelenését - felismerve az egyéni öngondoskodás fontosságát és szerepének jövőbeni erősödését - az 1993. évi XCVI. törvény tette lehetővé. Pénztárunk története az 1994. áprilisában megtartott önkéntes pénztári alakuló közgyűléssel kezdődik. Létrehozásában a tevékenységi hátterét képező Bankár Rt működött közre. Az Első Országos Nyugdíjpénztárba az évek során számos más pénztár integrálódott, növelve ezzel ügyfélkörünket és pénztárpiaci részesedésünket. Az 1998-ban az Életút Országos Nyugdíjpénztárral történt egyesülés eredményeként vettük fel az Életút Első Országos Nyugdíjpénztár nevet.

Ügyfélkörünk dinamikus bővülésének köszönhetően pénztárunk tevékenységét idővel saját alapokra helyezte. A piaci függetlenségben rejlő előnyök a befektetési tevékenységünk hatékonyságában és szolgáltatásunk minőségében folyamatosan nyomonkövethetők.

Az 1997. évi nyugdíjreform eredményeként kialakított több pillérű nyugdíjrendszer egyik elemét jelentő magánnyugdíjpénztári tevékenységre az elsők között kaptunk felügyeleti engedélyt. A magánpénztári tevékenységünket az addigi önkéntes nyugdíjpénztárunk vegyes pénztárrá alakításával alapoztuk meg.

Magánnyugdíjpénztári üzletágunk a 2010-ben életbelépett törvényi változások hatására végelszámolással megszűnt, önkéntes nyugdíjpénztári ágazatunk Életút Nyugdíjpénztárként funkciónál tovább.

A nyugdíjelőtakarékossági célú megtakarítások kezelését és nyilvántartását ellátó nyugdíjpénztári tevékenységünket 2002-ben új területtel, az önsegélyező pénztári tevékenységgel bővítettük. Ez utóbbit a törvény előírásai szerint egy önálló pénzügyi szolgáltató intézmény - az Életút Önsegélyező Pénztár - keretein belül. Később új pénztári ágazatunk - az Életút Egészségpénztár - 2004. novemberében történt elindításával a szolgáltatási palettánk a teljes pénztári tevékenységet felölelte, és ezen két ágaztunk 2016-os összeolvadása óta Életút Egészség- és Önsegélyező pénztár néven működik tovább, a két ágazat szolgáltatásit egyszerre nyújtva tagjai számára.

Pénztárunk ügyfélköre közel 20 ezer fő, a pénztárunkra bízott megtakarítás nagysága meghaladja a 25 milliárd Ft-ot. Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak pénztári szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésével igyekszünk megfelelni.

Nem egy pénztár beolvadással csatlakozott hozzánk, többek között a Bakony Nyugdíjpénztár, a Ráció Nyugdíjpénztár, a Híd Nyugdíjpénztár és legutóbb az Első Hazai Nyugdíjpénztár ügyfélkörét köszönhettük pénztártagjaink sorában. Mindezt annak bizonyítékaként értékeljük, hogy a tevékenységünket a pénztárpiac szereplői is elismerik.

Tisztában vagyunk vele, hogy az önkéntes pénztári befektetési forma legnagyobb előnyei a jogszabály adta lehetőségekből adódnak - így különösen a pénztári befizetések utáni 20%-os adójóváírásból illetve a munkáltatóknak a dolgozóik javára a pénztári megtakarítási számlájukra történő hozzájárulási/befizetési szerepvállalásából -, ezért elsődlegesnek tartjuk, hogy ezeket a lehetőségeket költséghatékony módon tegyük elérhetővé az Ügyfeleinknek. Ezt szolgálja többek között a sávos tartalékképzési rendünk, az ingyenesen történő taggá válás lehetősége, a tagi kölcsön lehetősége.

A közel 25 éves tevékenységünk során megtapasztaltuk már a jogi szabályozói környezet, illetve a befektetési környezet változékonyságát is, de mindeddig minden időben meg tudtunk felelni a kihívásoknak. Természetesen nincs birtokunkban a bölcsek köve, s vélhetően nem is látjuk jobban előre a jövőt, mint mások, ezért megfontolt döntéseinkkel igyekszünk előnyt kovácsolni magunknak és tagjainknak. Nem ígérünk többet, mint amit tisztességgel remélhetőleg teljesíteni is tudunk, s bízunk benne, hogy ez hosszútávon az Ügyfeleink javára válik. Ehhez kérjük tőlük és a szolgáltatásaink iránt érdeklődőktől a bizalmat.

Vezetőség és menedzsment

Nyugdíjpénztárunk vezetősége

Igazgatótanács

Dr. Gazdik Zoltán - az Igazgatótanács elnöke
Klinghammer Lászlóné - az Igazgatótanács tagja
Kun Andrea - az Igazgatótanács tagja
Szabó György - az Igazgatótanács tagja
Zillich István - az Igazgatótanács tagja
Zsigmondi András - az Igazgatótanács tagja
Zsohovszky Sándor - az Igazgatótanács tagja

Ellenőrző Bizottság

Kramlik Mihály - az Ellenőrző Bizottság elnöke
Dr. Péterváriné Fodor Magdolna - az Ellenőrző Bizottság tagja
Dr. Mosonyi József - az Ellenőrző Bizottság tagja

Egészség- és Önsegélyező pénztárunk vezetősége

Igazgatótanács

Dr. Szabó Tibor - az Igazgatótanács elnöke
Kramlik Mihály - az Igazgatótanács tagja
Szabó György - az Igazgatótanács tagja

Ellenőrző Bizottság

Gacsályi István - az Ellenőrző Bizottság elnöke
Kis István - az Ellenőrző Bizottság tagja
Mag-Erdélyi Laura - az Ellenőrző Bizottság tagja

Menedzsment

Barzsó Pál - ügyvezető igazgató/befektetésekért felelős vezető
b.pal@eletut.hu

Csernus Péter - számviteli vezető
cs.peter@eletut.hu

Partnereink

Vagyonkezelőink

25 milliárd Ft-ot meghaladó vagyonunk hatékony befektetésében vagyonkezelő társaságok működnek közre. A teljesítményelvárás fokozása, illetve a befektetési döntésekben rejlő kockázatok csökkentése érdekében Befektetési politikánkban többszereplős vagyonkezelői modellt állítottunk fel. A befektetési tevékenységünket részben saját vagyonkezelés keretében látjuk el. Visszatekintve elmondható, hogy a vagyon diverzifikálása kimutathatóan közrejátszott az elért befektetési teljesítményben.

Aktuális vagyonkezelő partnereink:

HOLD Befektetési Alapkezelő Zrt.

Letétkezelőnk

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Pénztári adminisztráció

Pénzárüzemi és nyilvántartási feladatait pénztárunk saját maga látja el.

Könyvvizsgálat

Tevékenységünk és nyilvántartásaink jogszabályokkal való összhangjának ellenőrzését a Konto-Roll Audit Kft. megbízásában Hankóné Király Ilona könyvvizsgáló látja el.

Informatikai háttér

Tevékenységünk informatikai hátterének biztosításával és fejlesztésével kapcsolatos teendőket a PenziOnet Kft végzi.

Rólunk megjelent cikkek

2008

A befektetési eredményünkről - Duna TV
Befektetési hatékonyság - Népszabadság
Hozamadatok - Portfolio.hu

2007

Befektetési konferencia - PSZÁF 2007
Hozamteljesítmények - Napi Online
Befektetési hatékonyság - Népszabadság
Nézze meg a hozamát! - Origo

2006

Befektetési hatékonyság - Népszabadság

2004

Lehet így is - alternatíva lakásrezsi költségek csökkentésére
Mit visz a hozam

2003

Nyugdíjpénztári teljesítmények
Felfutóban az önsegélyező pénztári tevékenység
Az Életút került az élre
Közgyűlési időszak az Életút Nyugdíjpénztárnál

vissza a lap tetejére vissza a lap tetejére