Igazgatói köszöntő

Tisztelt Ügyfelünk, Pénztártagunk, Munkáltatói Partnerünk!

Felgyorsult világunkban egyre fontosabb, hogy időben foglalkozzunk a jövő, s ki-ki a saját jövője kérdésével. A vágyaink megvalósítása irányába tett lépéseink egyik anyagi forrása lehet ha időben elkezdünk gondoskodni annak anyagi forrásáról. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a magánnyugdíjpénztár ezen célok megvalósításában tud Önnek segítségére lenni.

Az Életút pénztárak elért eredményeikkel, pénztárpiacon elismert helyükkel bizonyítják, hogy a következetes munka, a hosszú távú kiszámíthatóság sikerre van ítélve. Örömmel tölt el, hogy munkatársaimat az anyagi elismerésen túl motiválja a felelősségvállalás, a szakmai kihívás, ami biztos alapot jelent közös terveink megvalósításához. Jó érzéssel tölt el, hogy kollégáim mindig bátran és határozottan döntenek, pedig ez sokszor nem könnyű feladat. A mindennapi életünk, benne az ellátott tevékenységünk egyre összetettebbé válik. A felmerülő kérdésekre nem mindig kézenfekvő a válasz.

Következetes munkánkkal mára megteremtettük a versenypiaci körülményeknek megfelelő pénztártevékenység feltételeit. Ennek a szemléletnek köszönhetően vagyunk képesek Ügyfeleink számára minőségi szolgáltatást nyújtani, s ez teszi lehetővé kitűzött céljaink megvalósítását.

Szolgáltatásaink színvonala folyamatos javításának nélkülözhetetlen kelléke az Ügyfeleink igényéhez való alkalmazkodás. Pénztáraink akkor működhetnek hatékonyan, ha abban érvényesül a munkáltatói partnereinkkel való kölcsönös együttműködés igénye. Tevékenységünket mindig is annak érdekében igyekeztünk fejleszteni, hogy minél jobban érvényesülhessen a munkavállaló, a munkáltató és a pénztár közötti hármas kapcsolatrendszer.

Az Életút pénztár az a felelős pénzügyi intézmény, amely biztosíthatja Önnek jövőbeli tervei megvalósításának anyagi fedezetét. Stratégia terveink hosszú távra szólnak, s ezek megvalósítása során következetesen kitartunk a biztonság elsődlegességét szem előtt tartó üzleti filozófiánk mellett.

Az Életút pénztár nekünk, munkavállalóknak érdekes feladatokat, szakmai kihívást, a közösségben rejlő erőt, emberi kapcsolatokat, a sikeresség lehetőségét jelenti. A sikeresség pedig többféle dimenzióban megtapasztalható. Munkatársaim mondják, hogy nincs nagyobb köszönet az elvégzett munkáért, mint amikor egy-egy nyugdíjba vonuló Ügyfelünk szemében - akinek a megtakarítása akár több tíz évig is a kezelésünkre volt bízva - az elégedettség jóleső érzése tükröződik vissza. Igen, ezért valóban érdemes dolgozni!

Amit ígérhetek az az, hogy mindig azon leszünk, hogy megtaláljuk az Önök számára leginkább kézenfekvő megoldásokat. Ezért kérem Önöket, hogy a jövőben is forduljanak hozzánk bizalommal!

Barzsó Pál
ügyvezető igazgató

Cégünk története alapítástól napjainkig

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak hazai megjelenését - felismerve az egyéni öngondoskodás fontosságát és szerepének jövőbeni erősödését - az 1993. évi XCVI. törvény tette lehetővé. Pénztárunk története az 1994. áprilisában megtartott önkéntes pénztári alakuló közgyűléssel kezdődik. Létrehozásában a tevékenységi hátterét képező Bankár Rt működött közre. Az Első Országos Nyugdíjpénztárba az évek során számos más pénztár integrálódott, növelve ezzel ügyfélkörünket és pénztárpiaci részesedésünket. Az 1998-ban az Életút Országos Nyugdíjpénztárral történt egyesülés eredményeként vettük fel az Életút Első Országos Nyugdíjpénztár nevet.

Ügyfélkörünk dinamikus bővülésének köszönhetően pénztárunk tevékenységét idővel saját alapokra helyezte. A piaci függetlenségben rejlő előnyök a befektetési tevékenységünk hatékonyságában és szolgáltatásunk minőségében folyamatosan nyomonkövethetők.

Az 1997. évi nyugdíjreform eredményeként kialakított több pillérű nyugdíjrendszer egyik elemét jelentő magánnyugdíjpénztári tevékenységre az elsők között kaptunk felügyeleti engedélyt. A magánpénztári tevékenységünket az addigi önkéntes nyugdíjpénztárunk vegyes pénztárrá alakításával alapoztuk meg.

Magánnyugdíjpénztári üzletágunk a 2010-ben életbelépett törvényi változások hatására végelszámolással megszűnt, önkéntes nyugdíjpénztári ágazatunk Életút Nyugdíjpénztárként funkciónál tovább.

A nyugdíjelőtakarékossági célú megtakarítások kezelését és nyilvántartását ellátó nyugdíjpénztári tevékenységünket 2002-ben új területtel, az önsegélyező pénztári tevékenységgel bővítettük. Ez utóbbit a törvény előírásai szerint egy önálló pénzügyi szolgáltató intézmény - az Életút Önsegélyező Pénztár - keretein belül. Később új pénztári ágazatunk - az Életút Egészségpénztár - 2004. novemberében történt elindításával a szolgáltatási palettánk a teljes pénztári tevékenységet felölelte, és ezen két ágaztunk 2016-os összeolvadása óta Életút Egészség- és Önsegélyező pénztár néven működik tovább, a két ágazat szolgáltatásit egyszerre nyújtva tagjai számára.

Pénztárunk ügyfélköre közel 20 ezer fő, a pénztárunkra bízott megtakarítás nagysága meghaladja a 25 milliárd Ft-ot. Ügyfeleink igényeinek és elvárásainak pénztári szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésével igyekszünk megfelelni.

Nem egy pénztár beolvadással csatlakozott hozzánk, többek között a Bakony Nyugdíjpénztár, a Ráció Nyugdíjpénztár, a Híd Nyugdíjpénztár és legutóbb az Első Hazai Nyugdíjpénztár ügyfélkörét köszönhettük pénztártagjaink sorában. Mindezt annak bizonyítékaként értékeljük, hogy a tevékenységünket a pénztárpiac szereplői is elismerik.

Tisztában vagyunk vele, hogy az önkéntes pénztári befektetési forma legnagyobb előnyei a jogszabály adta lehetőségekből adódnak - így különösen a pénztári befizetések utáni 20%-os adójóváírásból illetve a munkáltatóknak a dolgozóik javára a pénztári megtakarítási számlájukra történő hozzájárulási/befizetési szerepvállalásából -, ezért elsődlegesnek tartjuk, hogy ezeket a lehetőségeket költséghatékony módon tegyük elérhetővé az Ügyfeleinknek. Ezt szolgálja többek között a sávos tartalékképzési rendünk, az ingyenesen történő taggá válás lehetősége, a tagi kölcsön lehetősége.

A közel 25 éves tevékenységünk során megtapasztaltuk már a jogi szabályozói környezet, illetve a befektetési környezet változékonyságát is, de mindeddig minden időben meg tudtunk felelni a kihívásoknak. Természetesen nincs birtokunkban a bölcsek köve, s vélhetően nem is látjuk jobban előre a jövőt, mint mások, ezért megfontolt döntéseinkkel igyekszünk előnyt kovácsolni magunknak és tagjainknak. Nem ígérünk többet, mint amit tisztességgel remélhetőleg teljesíteni is tudunk, s bízunk benne, hogy ez hosszútávon az Ügyfeleink javára válik. Ehhez kérjük tőlük és a szolgáltatásaink iránt érdeklődőktől a bizalmat.

Vezetőség és menedzsment

Nyugdíjpénztárunk vezetősége

Igazgatótanács

Dr. Gazdik Zoltán - az Igazgatótanács elnöke
Kun Andrea - az Igazgatótanács tagja
Szabó György - az Igazgatótanács tagja
Zillich István - az Igazgatótanács tagja
Zsigmondi András - az Igazgatótanács tagja

Ellenőrző Bizottság

Kramlik Mihály - az Ellenőrző Bizottság elnöke
Németh György - az Ellenőrző Bizottság tagja
Dr. Mosonyi József - az Ellenőrző Bizottság tagja

Egészség- és Önsegélyező pénztárunk vezetősége

Igazgatótanács

Dr. Szabó Tibor - az Igazgatótanács elnöke
Kramlik Mihály - az Igazgatótanács tagja
Szabó György - az Igazgatótanács tagja

Ellenőrző Bizottság

Gacsályi István - az Ellenőrző Bizottság elnöke
Kis István - az Ellenőrző Bizottság tagja
Mag-Erdélyi Laura - az Ellenőrző Bizottság tagja

Menedzsment

Barzsó Pál - ügyvezető igazgató (Adatvédelmi tisztviselő)
b.pal@eletut.hu

Csernus Péter - számviteli vezető
cs.peter@eletut.hu

Partnereink

Vagyonkezelőink

25 milliárd Ft-ot meghaladó vagyonunk hatékony befektetésében vagyonkezelő társaságok működnek közre. A teljesítményelvárás fokozása, illetve a befektetési döntésekben rejlő kockázatok csökkentése érdekében Befektetési politikánkban többszereplős vagyonkezelői modellt állítottunk fel. A befektetési tevékenységünket részben saját vagyonkezelés keretében látjuk el. Visszatekintve elmondható, hogy a vagyon diverzifikálása kimutathatóan közrejátszott az elért befektetési teljesítményben.

Aktuális vagyonkezelő partnereink:

HOLD Befektetési Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt.

Letétkezelőnk

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Pénztári adminisztráció

Pénztárüzemi és nyilvántartási feladatait pénztárunk saját maga látja el.

Könyvvizsgálat

Tevékenységünk és nyilvántartásaink jogszabályokkal való összhangjának ellenőrzését a DSH Audit Kft. megbízásában Dallos Hajnalka könyvvizsgáló látja el.

Informatikai háttér

Tevékenységünk informatikai hátterének biztosításával és fejlesztésével kapcsolatos teendőket a PenziOnet Kft végzi.

Rólunk megjelent cikkek

2008

A befektetési eredményünkről - Duna TV
Befektetési hatékonyság - Népszabadság
Hozamadatok - Portfolio.hu

2007

Befektetési konferencia - PSZÁF 2007
Hozamteljesítmények - Napi Online
Befektetési hatékonyság - Népszabadság
Nézze meg a hozamát! - Origo

2006

Befektetési hatékonyság - Népszabadság

2004

Lehet így is - alternatíva lakásrezsi költségek csökkentésére
Mit visz a hozam

2003

Nyugdíjpénztári teljesítmények
Felfutóban az önsegélyező pénztári tevékenység
Az Életút került az élre
Közgyűlési időszak az Életút Nyugdíjpénztárnál

vissza a lap tetejére vissza a lap tetejére