2012-től változik a táppénz és munkanélküli ellátás elszámolhatósága! (2011.12.28)

Tájékoztatjuk a pénztártagokat, hogy a pénztár 2011. december 15-ei küldöttközgyűlési döntés miatt 2012-től változik a pénztár szolgáltatási szabályzata. Ezen változásra kívánjuk felhívni figyelmüket:

Táppénz ellátás miatt kieső jövedelem pótlására (A1) pénztárunk napi 2000 Ft, munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlása (A4) jogcímen pedig napi 1000 Ft normatív támogatást nyújtott. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete iránymutatása alapján a későbbiekben ezen szolgáltatásokra a jövőben nem adhatunk előre meghatározott összeget, hanem a ténylegesen jelentkező kieső jövedelem alapján nyújthatunk szolgáltatást. Ennek meghatározása a pénztárnak és a pénztártagoknak is többlet feladatot eredményez. A pénztár által elfogadott szolgáltatási szabályzat értelmében a táppénzes papír, illetve a munkanélküliséget igazoló dokumentum mellé ezentúl egy büntetőjogi nyilatkozatot is csatolnia kell a pénztártagnak, melyben nyilatkozik, hogy a ténylegesen kiesett jövedelme eléri-e a pénztár által meghatározott összeget. Ennek a nyilatkozatnak a hiányában csak akkor nyújthatunk szolgáltatást, ha a jövedelemkiesés konkrét összege megállapítható a benyújtott dokumentumokból.

 

Büntetőjogi felelőségi nyilatkozat kieső jövedelem pótlására szolgáltatásokhoz

2012-ben a szolgáltatásokkal kapcsolatban nincs egyéb változás, vagyis a korábban meghatározott jogcímeken lehet kifizetéseket igényelni. Az egyéni befizetések után járó adó-visszatérítés mértéke is változatlanul 20% lesz, aminek felső határa 100.000 forint, 2020.jan. 1-je előtt betöltött nyugdíjkorhatár tekintetében pedig 130.000 forint. Változik azonban a munkáltató terhe a pénztárba utalt hozzájárulás után, az eddigi 19,04%-ról jövőre 30,94%-ra nő a teljes teher annak következtében, hogy ezután a személyi jövedelemadó mellett egészségügyi hozzájárulás megfizetésére is kötelezett.

Megszakítás