Növekvő beiskolázási segély, gondozási díj – Önsegélyező szolgáltatásbővítés

Vonzóbbá válhatnak az önsegélyező pénztárak, miután 2013-tól több új szolgáltatási lehetőség is megnyílik a tagok számára. A jelenleginek több mint háromszorosára emelkedik a beiskolázási támogatás keretösszege (a minimálbér éves összegével azonosan, azaz mintegy 100 ezer Ft-ra gyermekenként), s nemcsak a tanévkezdés időszakában, hanem a tanév teljes időszaka alatt elszámolhatóak lesznek ezen kiadások. Ráadásul főiskolás vagy egyetemi tanulmányait végző 25 éven aluli gyermek után is elszámolható lesz többek között tandíjra vagy kollégiumi díjra is. Javul az ápolási díj elszámolhatósága, miután immár lehetővé válik az intézményi gondozás költségeinek az elszámolása is. A születési támogatás is kibővül, miután a várandóság idejére is szolgáltatást lehet majd igényelni, a felmerülő orvosi ellátások költségeinek a finanszírozására. Alábbi táblázatban foglaljuk össze a szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokat:

szolgáltatás rövid leírás összeg
születési, várandósági támogatás A magzat (orvos által igazolt) fogantatásának 91. napjától megszületéséig nyújtható szolgáltatás, a várandóssággal összefüggő orvosi ellátás igazolt költségének támogatására, valamint a magzat 91. napos korától a megszületéséig nyújtható, a gyermek megszületése, illetve örökbefogadása esetén nyújtható egyszeri, egyösszegű támogatás számla alapján, ill. támogatás esetén: max. 600.000 Ft
gondozási díj Szolgáltatás támogatása az otthoni gondozás tartamára, az igazolt gondozási díj, legfeljebb a nyugdíjminimum havi összegének mértékéig; illetve az intézményi elhelyezés tartamára, az igazolt napi vagy havi díj, de legfeljebb a nyugdíjminimum napi vagy havi összegének mértékéig számla alapján, max. nyugdíjminimum
beiskolázási támogatás A közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz, ruházat árának, valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj megtérítése biztosítható. A beiskolázási támogatás éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet. A tanév első napját megelőző 15 napon belül és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül, az Öpt. 50/B. § (1) bekezdés i) és j) pontjában meghatározott szolgáltatás esetében az év bármely időpontjában kiállított és teljesített, számla (egyszerűsített számla, bizonylat, elektronikus dokumentum) alapján nyújtható a minimálbér összegéig, gyermekenként

Úgy látszik, hogy végre a jogalkotó is kezdi felismerni az öngondoskodás fontosságát és hajlandó is ezirányban döntéseket hozni.

További megnyílik két teljesen új szolgáltatási lehetőség is, ezek a deviza hitel törlesztés támogatása és a rezsiköltségek finanszírozása, csakhogy ezeket a jogszabály egyéni számláról nem, csak közösségi szolgáltatásként engedi finanszírozni. Ezzel összefüggésben alakított ki egy új finanszírozási lehetőséget a jogalkotó az ún. célzott szolgáltatási módozattal, amely lényegében azt jelenti, hogy munkáltatók kifejezetten az alkalmazottaik számára támogatás jogcímén ilyen jellegű szolgáltatási fedezetet biztosíthatnak a pénztárnak, amelyekből a pénztár ezen kollektívák meghatározott szolgáltatási igényét kielégítheti/finanszírozhatja.

Pénztárunk ezt a lehetőséget látja, illetve szándékozik kialakítani a devizahitelek törlesztő részlete növekményének finanszírozására, illetve a szociálisan rászorult pénztártagok közüzemi díjainak támogatására. A feltételek az alábbiak:

új szolgáltatás rövid leírás összeg
közüzemi díjak támogatása közüzemi díjak: finanszírozásának támogatása, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet számla alapján max minimálbér 15%/hó
devizahitel támogatása lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása: amelyet a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizethet meg, amennyiben a törlesztő részlet mértéke a hitelszerződés aláírásának időpontját követő árfolyamváltozás következtében húsz százalékot meghaladó mértékben nőtt és a támogatást a pénztártag igényelte. A lakáscélú devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege, legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet hitelszerződés és igazolás alapján max minimálbér 15%/hó

A szolgáltatásokkal kapcsolatos részletszabályokat, illetve a pénztári szolgáltatási stratégiánkat a 2012. december 13-án sorra kerülő közgyűlésünk fogja megtárgyalni és véglegesíteni. A közgyűlési döntésekről pénztártagjainkat természetesen haladéktalanul tájékoztatni fogjuk.

Megszakítás