Milyen szerepet tölt be a munkáltató a pénztári tagság szempontjából?

Munkáltatói hozzájárulás

Az nyugdíjpénztár ügyfelei alapvetően a (magánszemély) pénztártagok. Számukra nyit a pénztár megtakarítási számlát és a javukra nyújtja a szolgáltatásait. Ugyanakkor a megtakarítás képzése folyamatában a munkáltatónak is szerepe lehet, miután a törvény lehetővé teszi, hogy a tag javára a munkáltatója egyes meghatározott juttatásként, illetve más jogcímen is befizetéseket eszközöljön. Ez azért előnyös a munkáltatók számára, mert ezzel növelheti a dolgozók munkahelyhez való kötődését, ösztönözhetik munkavállalóikat a nyugdíjra való felkészülésre.

A munkáltató az alkalmazottja javára havonta korlátozás nélkül egyes meghatározott juttatásként munkáltatói hozzájárulást vállalhat/fizethet az önkéntes nyugdíjpénztárba. A jogosult pénztártag szempontjából ez nem minősül jövedelemnek, így adóalapot sem képez. A munkáltatónak ezen összeg után 2017-ben 43,66%-os közterhet kell megfizetnie. Ez részben személyi jövedelemadóból (1,18*15%=17,7%) részben eho-ból (1,18*22%=25,96%) tevődik össze (lásd. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 3. § (1) bekezdés (ba) pontja).

A munkáltató tehát a pénztárban tagsággal rendelkező munkavállalója javára történő befizetés célzatával kerülhet kapcsolatba a pénztárral. Ehhez a pénztárral egy ilyen irányú megállapodást köthet (munkáltatói hozzájárulási szerződés), amelyben saját maga jogosult kikötni, hogy milyen feltételekkel és milyen összegekkel hajlandó hozzájárulni az érintett munkavállalói ezirányú előtakarékosságához. Ez a keretszerződés akkor töltődik fel tényleges tartalommal, ha az érintett munkavállalói körből már van tagja a pénztárban, avagy ilyen irányú szándék merül fel.

Önkéntes nyugdíjpénztári szerződés normál változatának letöltése (PDF)
Önkéntes nyugdíjpénztári szerződés normál változatának letöltése (Word)
Önkéntes nyugdíjpénztári szerződés kafeteriás változatának letöltése (PDF)
Önkéntes nyugdíjpénztári szerződés kafeteriás változatának letöltése (Word)

Támogatatói adomány

A munkáltató a pénztár alapszabályában nevesített tagsági kör (pl. az adott munkáltató alkalmazotti köre) számára közcélú adománynak minősülő ún. támogatói adományként is befizethet a pénztárba, mely összeget a Pénztár az adományozó rendelkezése szerint írja jóvá az érintett tagok számláin. Ezen összeg után a munkáltatót nem terheli közteher, ugyanakkor az ilyen jogcímen kapott összeg a tag szempontjából jövedelemnek minősül, mely után adókötelezettsége (15%) és eho kötelezettsége (22%) is keletkezik. Az összeg után ugyanakkor adójóváírásra is jogosulttá válik a tag, ugyanúgy, mint az egyénileg befizetett tagdíjösszege után.

Támogatóként nemcsak munkáltató, de bármely más jogi-, vagy magánszemély is szerződhet a pénztárral. Egy adott cég egyszerre munkáltatóként (munkáltatói hozzájárulási céllal) és támogatóként (támogatói adomány juttatása céljából) is kapcsolatba léphet a pénztárral. E jogviszonyok egymástól teljesen függetlennek tekintendők.

Támogatói megállapodás letöltése (PDF)
Támogatói megállapodás letöltése (Word)

Célzott támogatás

2013-tól a jogszabály nevesít egy ún. célzott támogatási lehetőséget is a pénztárral munkáltatói szerződéses kapcsolatban álló munkáltatók számára. E célzott szolgáltatás lényegében azt jelenti, hogy a pénztár és az illető munkáltató egyedi szerződést köthet támogatói adomány jogcímén teljesítendő összeg célzott szolgáltatásként történő felhasználására - a jogszabály által lehetővé tett feltételekkel. E tekintetben a szerződéses összeg a támogató munkáltató szempontjából szintén támogatói adománynak (tehát nem béren kívüli juttatásnak) minősül, a tagok viszont nem kapják azt meg direkt módon, így jövedelmüket sem képezi. A pénztár az átvett összeget célzott szolgáltatásként fizetheti ki a támogató munkavállalói köre (illetve azok hozzátartozói) részére, a célzott szolgáltatásra megkötött egyedi szerződésben rögzített feltételekkel.

A célzott szolgáltatásra nyújtott támogatói adomány tehát valamelyest akként viselkedik, mint a pénztár közösségi szolgáltatásaira képzett tartaléka. Azaz egy bizonyos tagsági kör számára nyújt szolgáltatási fedezetet, és abból a jogosult körbe tartozók célzott szolgáltatásokat igényelhetnek a pénztártól.

Célzott támogatási megállapodás letöltése (PDF)
Célzott támogatási megállapodás letöltése (Word)

Munkavállaló béréből levont egyéni tagdíjának teljesítése

Természetesen kapcsolatnak tekinthető a munkáltató és a pénztár tekintetében az a kapcsolat is, amikor a munkáltató tagdíjátutalást vállal a dolgozója béréből a pénztár felé, tehát magában a tagdíj átutalásában játszik csak szerepet, de egy ilyen kapcsolatot nem kell szerződésbe foglalni, ezesetben mindössze az érintett munkavállalónak kell a munkáltatójánál bejelentenie, hogy adott összeget kér havonta a béréből átutalni a pénztár bankszámlájára. Megjegyzés: a pénztárnak jogszabály szerint egyetlen bankszámlája van, minden ügyfele ugyanerre az egy bankszámlára köteles a befizetéseit teljesíteni, s ezen befizetések az adott jogosultak egyéni számláira a pénztár belső könyvelési rendszerében kerülnek elszámolásra. Egy adott cég egyszerre munkáltatóként (munkáltatói hozzájárulási céllal) és támogatóként (támogatói adomány juttatása céljából) is kapcsolatba léphet a pénztárral. E jogviszonyok egymástól teljesen függetlennek tekintendők.

Tagdíj bevallás - befizetés

A munkáltatói hozzájárulás teljesítése

A Munkáltató a munkavállalók (pénztártagok) egyéni tagdíját, illetve a munkáltatói hozzájárulási összegét havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig köteles banki átutalással teljesíteni a Nyugdíjpénztár, UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000003-09291000 számú bankszámlájára.

Tagdíj bevallás(tagdíjlista)

Pénztárunk a tagdíjbevallások fogadására egy funkcionális email címet alakított ki a bevallas@eletut.hu címen.

Szeretnénk megkérni Önöket, hogy amennyiben nem jelent nehézséget az önkéntes pénztári bevallásaikat erre a címre szíveskedjenek a továbbiakban küldeni, hogy azok feldolgozása minél gyorsabban megtörténhessen. Amennyiben ezideig postai úton küldték a bevallásaikat, úgy javasoljuk, hogy fontolják meg az elektronikus úton történő kommunikációra való áttérést, lévén az olcsóbb, gyorsabb, és a kapcsolattartás is naprakészebb lehet.

A tagdíjlistákkal (bevallásokkal) kapcsolatban szeretnénk kérni, hogy azokban a jogosult tagok nevén kívül az adóazonosítókat is szíveskedjenek feltüntetni, hogy kellő biztonsággal a jogosult tag egyéni számláján íródjon jóvá az őt megillető összeg.

A javasolt / kért bevallás formátum:

Jogosult neve Jogosult adóazonosítója Egyéni tagdíjösszeg Munkáltatói hozzájárulás összege Egyéb jogcímen kapott összeg (adomány)

Tagdíjbevallási formatáblázat letöltése

A file típusával kapcsolatban nincs megkötésünk, használhatnak txt-t, excelt, dbf-et, lényeg, hogy azt mi is importálni tudjuk.

Kérjük, hogy a jogcímen kívül az is derüljön ki a bevallási file nevéből, vagy az emailből, hogy melyik hónapra (vonatkozási időszakra) küldik azt.