Általános információk

Önkéntes nyugdíjpénztárak a nyugdíjrendszer meghatározó szereplői, az öngondoskodásra, az egyéni megtakarításra ösztönöznek.

Mivel minden pénztártag egyéni számlával rendelkezik, fontos a beérkezett pénzek megfelelő befektetése.

Hogy ki mit tart megfelelőnek, az pénztártagonként, de még életszakaszonként is különböző lehet. Pénztárunk ezért különböző típusú portfoliókat üzemeltet, mely közül mindenki igénye szerint választhat.

Befektetési politika

Fontos szempont, hogy a pénztár milyen vagyonelemeket preferál, illetve milyen arányban tart kockázatos és kevésbé kockázatos papírokat egyes portfolióiban.

Természetesen a kialakított portfoliók csak szigorú jogszabályi keretek között működhetnek, ezzel is védve a tagok megtakarításait. Viszont fontos hozzátenni, hogy ez nem jelent garanciát a befektetések eredményességére.

Befektetési politikában a pénztár írásban rögzíti, hogy milyen elvek, módszerek és stratégia alapján fekteti be a rábízott pénzt.

Választható portfoliók

Mit is jelent a választható portfoliós rendszer?

Nyugdíjpénztári megtakarítás - mint minden más befektetés - egy jövőbeni felhasználásra képzett/képződő alap. Jogos elvárás vele szemben, hogy megőrizze reálértékét, illetve olyan eredményt érjen el, ami az előre kitűzött céloknak megfelel.

Nyugdíjas évekre való felkészülés is hosszadalmas folyamat, a felhalmozási időszak több évtizedet is magába foglalhat.

Optimális cél a lehető legmagasabb hozam elérése a legkisebb kockázat felvállalásával. Múltbéli tapasztalatok azt mutatják, hogy hosszabb időtávon a részvények nagyobb hozamot tudnak produkálni, ugyanakkor kockázati szintjük is magasabb, mint az állampapíroké.

Amennyiben a pénztártag portfoliót szeretne váltani, erről a pénztár felé írásban kell nyilatkoznia. Az egyedi portfolióváltási igény nem vonható vissza. A portfolióváltásra negyedévente van lehetőség, naptári év negyedéves fordulónapjával. Nyilatkozat megtételére az erre kialakított nyomtatványon van mód, melynek a pénztárba érkezési határideje a tárgynegyedévet megelőző utolsóelőtti munkanap.

Portfoliók váltásánál figyelembe vehető szempont az nyugdíj-előtakarékossághoz rendelt időtáv, illetve a befektetési cél mérlegelése. Nyugdíjpénztár a Magyar Nemzeti Bank ajánlását figyelmebe véve alakított ki és működteti választható portfoliós rendszerét.

Újonnan belépő tag a belépési nyilatkozatán dönthet arról, hogy mely portfolióban kezdje meg tagságát. Amennyiben nem él portfolióválasztási lehetőségével a pénztártag, úgy alapértelmezettként B- vegyes portfolióba kerül besorolásra.

A - Pénzpiaci portfolió

A közvetlenül a nyugdíj előtt álló, illetve az abszolút kockázatkerülő tagok számára alakítottuk ki, akik mindenféle kockázatot kerülni szándékoznak. A portfolió kizárólag rövid futamidejű állampapírokat tartalmaz így gyakorlatilag kockázatmentesnek tekinthető, ami egyben alacsonyabb hozamelvárást is feltételez.

Pénztár által kialakított benchmark: 100% RMAX

B - Vegyes portfolió

Tipikusan nyugdíjpénztári portfolió, közepes kockázattal. Miután a nyugdíjmegtakarítás alapvetően hosszú távú befektetési forma, így ennek megfelelően helye van benne a részvény- és egyéb befektetési formáknak is. Miután ezt a portfoliót tekintjük bázisportfoliónak - ha valaki nem választ portfoliót, akkor ebbe a portfolióba soroljuk be -, a kockázati szintjében mérsékelt kockázatot, átlagosan 20%-os részvényarányt céloztunk meg.

Pénztár által kialakított benchmark: 10% RMAX + 68% CMAX + 8% BUX + 7% MSCI World + 7% CETOP

D - Aktív portfolió

Ezt azon ügyfeleinknek alakítottuk ki, akik a nyugdíjelőtakarékosság hosszú távú jellegével azonosulva magasabb hozam elérése céljából tudatosan magasabb részvényarányt igényelnek. A portfolió aktuálisan megcélzott részvényaránya 35%. A magasabb részvényarányhoz aktív vagyonkezelői tevékenység párosul.

Pénztár által kialakított benchmark: 65% CMAX + 2,5% BUX + 10% MSCI World + 20% CETOP + 2,5% EuroStoxx50

R - Reálhozamot megcélzó portfolió

Ez a portfoliónk célkitűzésében alapvetően reálhozam elérésére törekszik, a befektetési környezet adta mozgástéren belül viszonylag független befektetési stratégiát követve. A pénztárba 2008-ban beolvadt Ráció Nyugdíjpénztár korábbi befektetési célkitűzését megtartva biztosít befektetési alternatívát valamennyi pénztártagunknak.

Pénztár által kialakított benchmark: 82,5% RMAX + 7,5% BUX + 7,5% CETOP + 2,5% MSCI World

H – Emelt részvényhányadú portfolió

Összetételében ez a portfolió a legszélesebb merítésű, kockázati szintjében és célkitűzésében is a "D"-hez hasonló eszközösszetétellel. A pénztárba 2012-től beolvadt HÍD Nyugdíjpénztár befektetési célkitűzését megtartva biztosít 15%-os fejlett részvénypiaci jelenlétet tartalmazó befektetési alternatívát immár valamennyi tagunknak. Az ingatlanpiaci lehetőségek leképezése nem konkrét ingatlanokban, hanem kizárólag ingatlanfejlesztő illetve üzemeltető részvénytársaságok részvényeivel történik. benchmark: 35% CMAX + 35% MAX + 5% BUX + 7,5% MSCI World + 7,5% EuroStoxx50 + 10% CETOP

Önkéntes nyugdíjpénztári hozamfelosztás

Életút nyugdíjpénztárban az önkéntes nyugdíjpénztári befektetések értékelése negyedévente zajlik. (Egyes nyugdíjpénztárak átálltak az elszámoló egység alapú nyilvántartásra) Ez azt jelenti, hogy a tagok egyéni számláján negyedév záró napjával jelenik meg az időszak eredménye. Hozam felosztás a negyedévet követő 50-ik napig történik meg, felosztott hozam és felosztott értékelési különbözet jogcímeken.

Befektetési eredményeink

Az Életút Pénztár a kezdetek óta meghatározó szereplője a nyugdíjpénztári piacnak. Önkéntes ágazata 1995 óta, magánnyugdíjpénztári ágazata 1998 óta működik. Önálló szereplőként - biztosítási és banki háttér nélkül - folyamatosan kiemelkedő eredményeket tudott elérni mindkét ágazatban.

Az utóbbi években tapasztalható gazdasági viharok a nyugdíjpénztári portfoliók fontosságát is átértékelték. A korábban tapasztalt kiegyensúlyozott eredmények a 2008-ban kezdődő világválság hatására jelentősen eltértek portfoliónként. A kockázatosabb portfoliók sok esetben negatív hozamot értek el, és az abszolút biztonság felértékelődött. Azonban a 2009-es év nem várt optimizmust és ezzel együtt kiemelkedő hozamokat hozott a korábban veszteséges portfoliókban. A 2010-es év már kiegyensúlyozottabb eredmény mutatkozott, azonban a 2011-es hozamok bizonyították, hogy a korábban felszínre kerülő problémák még nem kerültek teljes egészében megoldásra. 2012-ről újra elmondhatjuk, hogy rendkívüli év volt, elsősorban a hazai állampapírok teljesítménye miatt, ami azt eredményezte, hogy minden portfolió reálhozamot tudott elérni, a nagyobb kockázatot hordozó portfoliók 10%-ot meghaladó teljesítményt értek el.

Önkéntes ágazat eredményei az elmúlt 15 évben (%):

Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
nettó pénztár egésze 17,40 11,39 9,82 7,77 -13,24 19,96 7,72 4,56 13,06 8,00 8,37 5,11 5,48 6,23 -1,12
hozam- A portfolió 11,90 7,66 6,14 7,78 9,02 9,68 5,51 6,20 7,96 4,84 4,60 1,95 1,62 1,29 0,13
ráta B portfólió 17,33 11,27 9,46 7,84 -13,98 22,60 8,11 4,60 13,64 8,16 9,10 5,51 5,55 6,39 -1,39
(%) D portfólió 22,27 17,37 10,87 5,29 -15,34 23,99 10,79 -1,55 18,85 8,01 10,13 5,21 7,69 10,31 -0,84
R portfólió 16,39 11,05 9,70 7,18 -7,31 18,68 7,60 5,65 9,49 9,53 5,25 3,06 4,03 1,62 0,35
H portfólió 17,00 12,01 8,02 4,21 -11,11 19,44 5,65 -0,61 16,90 12,33 9,96 8,72 8,82 7,92 -1,48
2018. évi hozamadatok Életút - Önkéntes nyugdíjpénztár A portfólió B portfólió D portfólió R portfólió H portfolió
Választható portfolió éves bruttó hozam 0,17% -1,20% -0,49% 0,55% -1,25%
Választható portfolió éves nettó hozam 0,13% -1,39% -0,84% 0,35% -1,48%
Választható portfolió referencia hozama 0,31% -0,98% -1,38% 0,04% -1,97%
Választható portfolió 10 éves mértani súlyozott nettó hozama 4,34% 8,06% 9,00% 6,41% 8,55%
Választható po. 10 éves mértani súlyozott referencia hozama 4,17% 8,08% 8,39% 5,42% 8,39%
Választható portfolió 15 éves mértani súlyozott nettó hozama 5,71% 7,30% 8,41% 6,64% 7,51%
Választható po. 15 éves mértani súlyozott referencia hozama 5,71% 7,52% 8,09% 6,54% 7,67%
Portfolió záró piaci értéke (ezer forint) 1 764 734 16 576 113 2 722 520 1 443 073 1 513 974
Portfolió megoszlása vagyon szerint 7,35% 69,01% 11,33% 6,01% 6,30%

Fogalmak

Értékelési különbözet (céltartaléka)

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabályban felsorolt eszközcsoportokba tartozó eszközök esetében az üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó napjára meghatározott felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegében képzett céltartalék. {1993. évi XCVI. törvény (T.) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 2§ (5)}

Felosztott értékelési különbözet

A pénztár készletében lévő papírok adott fordulónapi értékékeinek és beszerzési értékeinek különbözete. Vagyis a korábban megvásárolt papírok mennyivel érnek többet vagy kevesebbet az adott napon. Önkéntes nyugdíjpénztár esetében kerül negyedévente egyéni számlára, felosztott hozam részeként.

Felosztott hozam

Eszközcsoportok által az adott negyedévben befolyt realizált kamatok, osztalékok, valamint a vételárban megfizetett kamatok és osztalékok értéke.

RMAX

Az egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű államkötvények indexe.

MAX

Magyar Államkötvény Index, olyan fix kamatozású államkötvények piaci árfolyam alakulását jellemző mutató, amelyeknek a még hátralévő futamideje az egy évet meghaladja.

CMAX (MAX Composite)

A MAX index, és az RMAX indexek piaci súlyok alapján kialakított átlaga.

BUX

Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, amely a tőzsde legfontosabb részvényeiből (MATÁV, MOL, RICHTER, OTP, stb.) álló részvénykosár egyes elemeinek árváltozásából számított súlyozott mutatószám.

BUMIX

Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, amely a tőzsde másodlagos "B" részvényeiből (Émász, Fotex, FHB, Rába, Graphisoft, sb.) álló részvénykosár egyes elemeinek árváltozásából számított súlyozott mutatószám.

CETOP

CETOP20 indexe (Közép-Európai Blue Chip Index) a 20 legnagyobb tőkeértékű és tőzsdei forgalmú közép-európai vállalat teljesítményét tükrözi. Magyar vállalatok a MOL, a Mtelekom és az OTP. EURO-ban tartják nyilván.

EuroStoxx50

EU zónába tartozó fejlett országok 50 vezető részvényét tartalmazó teljesítménymutató. EURO-ban tartják nyilván.

BIX

Magyarországi nyilvános nyíltvégű ingatlan-befektetési alapok árfolyama alapján számított, ezen alapok átlagos teljesítményének mérésére szolgáló index.

USD

USA hivatalos pénzneme, küldöldi befektetések egy része dollárban van nyilvántartva, ezért devizaárhatás miatt fontos mutatószám.

EURO

EU hivatalos pénzneme, küldöldi befektetések egy része euróban van nyilvántartva, ezért devizaárhatás miatt fontos mutatószám.

MSCI US

Morgen Stanley Capital International. A világ 100 legnagyobb vállalatát magában foglaló index, célja globálisan vizsgálni a piacok változását. Dollárban tartják nyilván. Több alindexe van, a legáltalánosabb az MSCI World.

Benchmark (Referencia index)

Olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozam, amelyhez egy portfolió teljesítményét mérik. Adott portfolió befektetési politikájának megfelelően kiválasztott - referencia portfolió teljesítményét reprezentáló értékpapír-piaci index vagy indexkombináció.