Általános információk

Önkéntes nyugdíjpénztárak a nyugdíjrendszer meghatározó szereplői, az öngondoskodásra, az egyéni megtakarításra ösztönöznek.

Mivel minden pénztártag egyéni számlával rendelkezik, fontos a beérkezett pénzek megfelelő befektetése.

Hogy ki mit tart megfelelőnek, az pénztártagonként, de még életszakaszonként is különböző lehet. Pénztárunk ezért különböző típusú portfoliókat üzemeltet, mely közül mindenki igénye szerint választhat.

Befektetési politika

Fontos szempont, hogy a pénztár milyen vagyonelemeket preferál, illetve milyen arányban tart kockázatos és kevésbé kockázatos papírokat egyes portfolióiban.

Természetesen a kialakított portfoliók csak szigorú jogszabályi keretek között működhetnek, ezzel is védve a tagok megtakarításait. Viszont fontos hozzátenni, hogy ez nem jelent garanciát a befektetések eredményességére.

Befektetési politikában a pénztár írásban rögzíti, hogy milyen elvek, módszerek és stratégia alapján fekteti be a rábízott pénzt.

Választható portfoliók

Mit is jelent a választható portfoliós rendszer?

Nyugdíjpénztári megtakarítás – mint minden más befektetés – egy jövőbeni felhasználásra képzett/képződő alap. Jogos elvárás vele szemben, hogy megőrizze reálértékét, illetve olyan eredményt érjen el, ami az előre kitűzött céloknak megfelel.

Nyugdíjas évekre való felkészülés is hosszadalmas folyamat, a felhalmozási időszak több évtizedet is magába foglalhat.

Optimális cél a lehető legmagasabb hozam elérése a legkisebb kockázat felvállalásával. Múltbéli tapasztalatok azt mutatják, hogy hosszabb időtávon a részvények nagyobb hozamot tudnak produkálni, ugyanakkor kockázati szintjük is magasabb, mint az állampapíroké.

Amennyiben a pénztártag portfóliót szeretne váltani, erről a pénztár felé írásban kell nyilatkoznia. Az egyedi portfólióváltási igény nem vonható vissza. A portfólióváltásra negyedévente van lehetőség, naptári év negyedéves fordulónapjával. Nyilatkozat megtételére az erre kialakított nyomtatványon van mód, melynek a pénztárba érkezési határideje a tárgynegyedévet megelőző utolsóelőtti munkanap.

portfóliók váltásánál figyelembe vehető szempont az nyugdíj-előtakarékossághoz rendelt időtáv, illetve a befektetési cél mérlegelése. Nyugdíjpénztár a Magyar Nemzeti Bank ajánlását figyelmebe véve alakított ki és működteti választható portfóliós rendszerét.

Újonnan belépő tag a belépési nyilatkozatán dönthet arról, hogy mely portfólióban kezdje meg tagságát. Amennyiben nem él portfólióválasztási lehetőségével a pénztártag, úgy alapértelmezettként B- vegyes portfólióba kerül besorolásra.

B – Vegyes portfólió

Tipikusan nyugdíjpénztári portfólió, közepes kockázattal. Miután a nyugdíjmegtakarítás alapvetően hosszú távú befektetési forma, így ennek megfelelően helye van benne a részvény- és egyéb befektetési formáknak is. Miután ezt a portfóliót tekintjük bázisportfóliónak – ha valaki nem választ portfóliót, akkor ebbe a portfólióba soroljuk be -, a kockázati szintjében mérsékelt kockázatot, átlagosan 25%-os részvényarányt céloztunk meg.

Pénztár által kialakított benchmark: 75% CMAX + 10% MSCI World + 10% CETOP + 5% EuroStoxx50

D – Aktív portfólió

Ezt azon ügyfeleinknek alakítottuk ki, akik a nyugdíjelőtakarékosság hosszú távú jellegével azonosulva magasabb hozam elérése céljából tudatosan magasabb részvényarányt igényelnek. A portfólió aktuálisan megcélzott részvényaránya 35%. A magasabb részvényarányhoz aktív vagyonkezelői tevékenység párosul.

Pénztár által kialakított benchmark: 65% CMAX + 20% CETOP + 10% MSCI World + 2,5% BUX + 2,5% EuroStoxx50

R – Reálhozamot megcélzó portfólió

Ez a portfóliónk célkitűzésében alapvetően reálhozam elérésére törekszik, a befektetési környezet adta mozgástéren belül viszonylag független befektetési stratégiát követve. A pénztárba 2008-ban beolvadt Ráció Nyugdíjpénztár korábbi befektetési célkitűzését megtartva biztosít befektetési alternatívát valamennyi pénztártagunknak.

Pénztár által kialakított benchmark: 82,5% RMAX + 7,5% BUX + 7,5% CETOP + 2,5% MSCI World

H – Emelt részvényhányadú portfólió

Összetételében ez a portfólió a legszélesebb merítésű, kockázati szintjében és célkitűzésében is a „D”-hez hasonló eszközösszetétellel. A pénztárba 2012-től beolvadt HÍD Nyugdíjpénztár befektetési célkitűzését megtartva biztosít 15%-os fejlett részvénypiaci jelenlétet tartalmazó befektetési alternatívát immár valamennyi tagunknak. Az ingatlanpiaci lehetőségek leképezése nem konkrét ingatlanokban, hanem kizárólag ingatlanfejlesztő illetve üzemeltető részvénytársaságok részvényeivel történik.

Pénztár által kialakított benchmark: 35% CMAX + 35% MAX + 10% CETOP + 7,5% MSCI World + 7,5% EuroStoxx50 + 5% BUX

Önkéntes nyugdíjpénztári hozamfelosztás

Életút nyugdíjpénztárban az önkéntes nyugdíjpénztári befektetések értékelése negyedévente zajlik. (Egyes nyugdíjpénztárak átálltak az elszámoló egység alapú nyilvántartásra) Ez azt jelenti, hogy a tagok egyéni számláján negyedév záró napjával jelenik meg az időszak eredménye. Hozam felosztás a negyedévet követő 50-ik napig történik meg, felosztott hozam és felosztott értékelési különbözet jogcímeken.

Befektetési eredményeink

Az Életút Pénztár a kezdetek óta meghatározó szereplője a nyugdíjpénztári piacnak. Önkéntes ágazata 1995 óta működik, magánnyudgíjpénztári üzletága 1998-tól a magánpénztári szektor „megreformálásig”, azaz 2011-ig működött. Önálló szereplőként – biztosítási és banki háttér nélkül – folyamatosan kiemelkedő eredményeket tudott elérni mindkét ágazatban.

Az elmúlt 10-15 évben tapasztalható gazdasági viharok a nyugdíjpénztári portfóliók fontosságát is átértékelték. A korábban tapasztalt kiegyensúlyozott eredmények a 2008-ban kezdődő világválság hatására jelentősen eltértek portfóliónként. A kockázatosabb portfóliók sok esetben negatív hozamot értek el és az abszolút biztonság felértékelődött. Azonban a 2009-es év nem várt optimizmust és ezzel együtt kiemelkedő hozamokat hozott a korábban veszteséges portfóliókban. A 2010-es években egy folyamatos fellendülés volt látható, ami a részvény típusú befektetések szárnyalását hozta, emelettek az állampapírok kamata folyamatosan csökkent. Emiatt az adott portfóliók között nagyobb különbségek is adódhattak akár egy éven belül is. 2018-ban egy piaci korrekciót láthattunk, amit ismét egy gyors visszarendeződés követett 2019-ben. 2020 befektetési szempontból jól indult, melyet a koronavírus megjelenése erősen lerontott és sokáig úgy nézett ki, hogy 2008-as válsághoz hasonlító évünk lesz. Az év végi vakcinahírek hatására azonban már a teljes év pozitív hozamtartományba tudott fordulni, azonban a kilábalás akár több évig is eltarhat, emiatt kérdés, hogy a 2020-as évek mit tartogatnak nyugdíjpénztári portfóliók tekintetében.

Életút Nyugdíjpénztár eredményei az elmúlt 15 évben (%):

Életút Nyugdíjpénztár 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
nettó pénztár egésze 19,96 7,72 4,56 13,06 8,00 8,37 5,11 5,48 6,23 -1,12 10,97 3,18 -0,29 -9,81 24,46
hozam- B portfólió 22,60 8,11 4,60 13,64 8,16 9,10 5,51 5,55 6,39 -1,39 12,21 3,39 -1,81 -12,03 24,81
ráta D portfólió 23,99 10,79 -1,55 18,85 8,01 10,13 5,21 7,69 10,31 -0,84 11,72 2,72 1,98 -11,79 26,00
(%) R portfólió 18,68 7,6 5,65 9,49 9,53 5,25 3,06 4,03 1,62 0,35 4,20 5,47 5,71 3,02 20,65
H portfólió 19,44 5,65 -0,61 16,90 12,33 9,96 8,72 8,82 7,92 -1,48 11,89 2,07 -0,35 -12,18 25,94
2023. évi hozamadatok Életút Nyugdíjpénztár B portfólió D portfólió R portfólió H portfólió
Választható portfólió éves bruttó hozam 25,30% 26,68% 21,68% 26,41%
Választható portfólió éves nettó hozam 24,81% 26,00% 20,65% 25,94%
Választható portfólió referencia hozama 23,76% 24,47% n.a. 24,91%
Választható portfólió 10 éves mértani súlyozott nettó hozama 4,78% 5,91% 5,20% 5,70%
Választható po. 10 éves mértani súlyozott referencia hozama 4,51% 5,22% n.a. 5,27%
Választható portfólió 15 éves mértani súlyozott nettó hozama 6,89% 7,79% 6,81% 7,25%
Választható po. 15 éves mértani súlyozott referencia hozama 6,40% 7,07% n.a. 6,95%
portfólió záró piaci értéke (ezer forint) 16 456 828 4 487 826 3 952 561 1 627 734
portfólió megoszlása vagyon szerint 62,04% 16,92% 14,90% 6,14%

TKM (Teljes költségmutató)

A pénztári TKM – a biztosítóknál korábban bevezetett TKM-hez igazodóan – egy a jövőbeni várható befizetésekből történő költséglevonásokból számított előretekintő szemléletű mutató (szemben az eddigiekben alkalmazott visszatekintő díjterhelési mutatóval és a korrigált díjterhelési mutatókkal, amelyek az elmúlt év tényadatain alapulnak). A pénztári TKM egyetlen vagyonra vetített értékben tömöríti a felmerülő összes költséget.

Teljesség:

A pénztári TKM a nyugdíjpénztári termékekre számolt olyan mutató, amely egy értékben összegzi a tagok által viselt összes felmerült költséget. Az MNB elvárása, hogy a pénztári TKM értékeket a pénztárak számítsák ki.

Összehasonlíthatóság:

A pénztári TKM százalékos formában kifejezett, hozamveszteség jellegű költségmutató, melynek számítása a belső megtérülési ráta számítási módszertanán alapszik. A pénztári TKM megmutatja, hogy az érintett nyugdíjpénztár fedezeti tartalékát alkotó befektetési eszközöknek milyen minimális éves átlagos hozamot kell elérniük ahhoz, hogy a pénztártagot terhelő költségek megtérüljenek a befektetés hozamából az adott időszak végén, vagyis milyen hozamszint szükséges ahhoz, hogy a tagdíjfizetés tartamának végén a pénztártag éppen visszakapja a befizetett pénzét. A pénztári TKM lehetővé teszi pénztári szektoron belüli, valamint a nyugdíjpénztár mellett, a leggyakoribb hosszútávú, nyugdíjcélú biztosítási termékek költségeinek összehasonlítását.

Átláthatóság:

A pénztári TKM azáltal, hogy a különböző típusú költségeket egyetlen mutatóban fejezi ki, hozzájárul a tagok tájékoztatásához, a pénztári költségek átláthatóságának növeléséhez. A fogyasztókat a pénztári TKM ismerete segítheti annak a döntésnek a meghozatalában, hogy melyik öngondoskodási terméket, illetve melyik pénzügyi szolgáltatót válasszák. Az önkéntes pénztárak körében vannak olyan zárt, munkahelyi jellegű pénztárak, amelyek nem kívánnak a szektoron belüli piaci versenyben részt venni. Az MNB azonban – az arányosság elvének alkalmazása mellett – javasolja e zárt, illetve az 1000 főnél kisebb taglétszámú nyugdíjpénztárak esetében is a pénztári TKM számítását és közzétételét a nyugdíjpénztári piac átláthatóságának elősegítése érdekében.

Nyilvánosság:

Az MNB célja elősegíteni, hogy a pénzügyi termékekre vonatkozó információk a fogyasztók számára összehasonlítható módon, könnyen elérhetőek legyenek. Ennek érdekében az MNB a pénztári TKM értékeket a honlapján közzé teszi, hasonlóan más, pénztári szektort jellemző mutatókhoz (pl. nyugdíjpénztári hozamok, díjterhelési és korrigált díjterhelési mutató).

Pénztár teljes költségmutatója B portfólió D portfólió R portfólió H portfólió
TKM 10 éves 1,08% 1,24% 1,38% 1,08%
TKM 20 éves 0,71% 0,87% 1,01% 0,71%
TKM 30 éves 0,60% 0,76% 0,90% 0,60%

Fogalmak

Értékelési különbözet (céltartaléka)

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabályban felsorolt eszközcsoportokba tartozó eszközök esetében az üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó napjára meghatározott felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegében képzett céltartalék. {1993. évi XCVI. törvény (T.) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról 2§ (5)}

Felosztott értékelési különbözet

A pénztár készletében lévő papírok adott fordulónapi értékékeinek és beszerzési értékeinek különbözete. Vagyis a korábban megvásárolt papírok mennyivel érnek többet vagy kevesebbet az adott napon. Önkéntes nyugdíjpénztár esetében kerül negyedévente egyéni számlára, felosztott hozam részeként.

Felosztott hozam

Eszközcsoportok által az adott negyedévben befolyt realizált kamatok, osztalékok, valamint a vételárban megfizetett kamatok és osztalékok értéke.

RMAX

Az egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű államkötvények indexe.

MAX

Magyar Államkötvény Index, olyan fix kamatozású államkötvények piaci árfolyam alakulását jellemző mutató, amelyeknek a még hátralévő futamideje az egy évet meghaladja.

CMAX (MAX Composite)

A MAX index, és az RMAX indexek piaci súlyok alapján kialakított átlaga.

BUX

Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, amely a tőzsde legfontosabb részvényeiből (MATÁV, MOL, RICHTER, OTP, stb.) álló részvénykosár egyes elemeinek árváltozásából számított súlyozott mutatószám.

BUMIX

Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, amely a tőzsde másodlagos „B” részvényeiből (Émász, Fotex, FHB, Rába, Graphisoft, sb.) álló részvénykosár egyes elemeinek árváltozásából számított súlyozott mutatószám.

CETOP

CETOP20 indexe (Közép-Európai Blue Chip Index) a 20 legnagyobb tőkeértékű és tőzsdei forgalmú közép-európai vállalat teljesítményét tükrözi. Magyar vállalatok a MOL, a Mtelekom és az OTP. EURO-ban tartják nyilván.

EuroStoxx50

EU zónába tartozó fejlett országok 50 vezető részvényét tartalmazó teljesítménymutató. EURO-ban tartják nyilván.

BIX

Magyarországi nyilvános nyíltvégű ingatlan-befektetési alapok árfolyama alapján számított, ezen alapok átlagos teljesítményének mérésére szolgáló index.

USD

USA hivatalos pénzneme, küldöldi befektetések egy része dollárban van nyilvántartva, ezért devizaárhatás miatt fontos mutatószám.

EURO

EU hivatalos pénzneme, küldöldi befektetések egy része euróban van nyilvántartva, ezért devizaárhatás miatt fontos mutatószám.

MSCI US

Morgen Stanley Capital International. A világ 100 legnagyobb vállalatát magában foglaló index, célja globálisan vizsgálni a piacok változását. Dollárban tartják nyilván. Több alindexe van, a legáltalánosabb az MSCI World.

Benchmark (Referencia index)

Olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozam, amelyhez egy portfólió teljesítményét mérik. Adott portfólió befektetési politikájának megfelelően kiválasztott – referencia portfólió teljesítményét reprezentáló értékpapír-piaci index vagy indexkombináció.

Megszakítás