Új belépők, átlépők

Előnyök

Az Életút Nyugdíjpénztár 1995. óta évről-évre bizonyítja befektetési hatékonyságával az öngondoskodás ezen formájának létjogosultságát.

Takarékoskodni hosszútávon, állami kedvezményekkel, munkáltatói közreműködéssel, költséghatékonyan. Ezeket kínálja Önnek nyugdíjpénztárunk.

Taggá válás feltételei

A Pénztár tagja lehet minden természetes személy, aki 16. életévét betöltötte, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és a belépési nyilatkozatban tagdíjfizetési kötelezettséget vállal.

Belépés menete

Új tagok a felvételüket a Pénztár belépési nyilatkozata kitöltésével kezdeményezhetik.

A tagfelvételről a Pénztárban képviseleti joggal felruházott személyek jogosultak dönteni. A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség, valamint a várakozási idő a belépési nyilatkozat záradékolásának napján kezdődik.

A belépési nyilatkozatot a Pénztár a benyújtástól számított 30 napon belül záradékolja, s egy példányát a pénztártagnak átadja.

A tagsági viszony létrejöttét a záradékolt belépési nyilatkozat tanúsítja. A belépési nyilatkozat kitölthető ügyfélszolgálati irodánkban, de kitöltés és aláírás után megküldhető postai úton vagy akár e-mailen is.

Belépési nyilatkozat letöltése

Átlépés

A nyugdíjpénztárakra vonatkozó törvényi szabályozás értelmében a nyugdíjpénztári tag szabadon dönthet arról, hogy melyik pénztárral kívánja megtakarítását kezeltetni. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a megtakarítását szabadon átviheti egyik pénztárból a másikba, illetve azt is, hogy egyidejűleg akár több pénztárban is tag lehet. A tagsági jogviszonyok – így a megtakarítások is – egymástól függetlenek.

Fentiekből következik, hogy a tag saját elhatározása alapján össze is vonhatja megtakarításait egy adott nyugdíjpénztárba. Ez esetben a megszüntetni kívánt egyéni számlát vezető nyugdíjpénztár felé be kell jelenteni a megszüntetési szándékot, egyúttal rendelkezni kell a nyilvántartott megtakarításnak a jövőbeli sorsáról, nevezetesen arról, hogy melyik nyugdíjpénztár kezelésébe kívánja azt adni.

Az összeg természetesen csak létező egyéni számlára telepíthető. Ennek biztosíthatóságát a törvény úgy érvényesíti, hogy a „fogadó” számla meglétéről a befogadó pénztárnak igazolást kell adnia a korábbi nyugdíjpénztár felé. A számlát korábbiakban vezető pénztár ezen igazolás (ún. befogadói nyilatkozat) birtokában köteles a nyilvántartott megtakarítás elszámolásáról és átadásáról intézkedni – az átlépési szándék illetve a befogadói nyilatkozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Az átlépési szándék bejelentő nyomtatvány és a belépési nyilatkozat pénztárunk részére történő megküldése esetén pénztárunk az Ön nevében eljár a másik pénztárnál, s intézkedik a megtakarítása átvétele érdekében.

Ettől függetlenül a pénztárnak Ön felé van elszámolási kötelezettsége, melyet az átlépés pénzügyi lebonyolítását követően köteles megtenni. Az elszámolás kondícionális feltételeit az adott nyugdíjpénztár alapszabálya tartalmazza

Az átvett megtakarítás (áthozott fedezeti összeg) az Ön pénztárunkban nyilvántartott egyéni számláján az átvétel szerinti értéknappal kerül jóváírásra, amely az egyéni számlakivonatán külön sorban kerül feltüntetésre.

Amennyiben át kíván lépni az Életút Önkéntes Nyugdíjpénztárba, kérjük, az alábbi dokumentumok valamelyikét töltse ki és juttassa el pénztárunkhoz (személyesen, postán vagy e-mailen).

Belépési nyilatkozat és átlépési szándékbejelentő nyomtatvány letöltése (Amennyiben még nincs tagsági jogviszonya pénztárunknál)
Átlépési szándékbejelentő nyomtatvány letöltése (Amennyiben már rendelkezik tagsági jogviszonnal az Életút Önkéntes Nyugdíjpénztárnál és egy másik önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítását szeretné átcsoportosítani meglévő számlájára)

Megszakítás