Várakozási idő (10 év) leteltét követően megnyíló – nem nyugdíjszolgáltatásnak minősülő – kifizetés

Az Ön önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítása alapértelemben arra szolgál, hogy azt nyugdíjjogosulttá válását követően használja fel – nyugdíja kiegészítésére – egyösszegben, vagy járadékösszegek formájában. E formában a megtakarítása teljes összegében adómentesen Önt illeti meg a fenti kitételek figyelembevételével.

A nyugdíjpénztári jogszabályban rögzített várakozási idő (a taggá válástól számított 10 év) letelte birtokában a tag a megtakarításához – korától és nyugdíjjogosultságától függetlenül – hozzáférhet, de ez esetben adózási kötelezettséggel. Az ilyen jogcímű hozzáférés ugyanis azt eredményezi, hogy a megtakarítás nem az eredeti céllal (nevezetesen nyugdíjkiegészítésként) hasznosul, így a tagság során élvezett jogszabályi kedvezményeket (befizetések utáni adójóváírás, munkáltatói hozzájárulás, a megtakarítás kamatadó alóli mentessége) a kifizetés adóterhelésével „kompenzálja” a jogalkotó. Legalábbis akkor, ha a tag a megtakarításából hozamként felgyülemlett összegen felüli igényt nyújt be, ami már a tőkerészét is érinti.

A várakozási idő letelte után a hozzáférési lehetőségek az alábbiak

  • a számláján nyilvántartott összeg egy részét vagy akár a teljes összegét is felveheti tagsága fenntartásával. Erre háromévenkénti ciklikussággal van lehetősége (pl. ha 2003.02.01-étől tag, úgy először 2013.02.01-én, majd 2016.02.01-jén és így tovább.;
  • a számláján nyilvántartott teljes összeg felvételét kéri és tagságát megszünteti.

Ha Önnek az igénye alapján pl. 2013.02.01-jén kifizetést teljesít a pénztár, akkor legközelebb 3 év leteltével igényelhet ismét összeget, viszont arra a 3 éven belül is megmarad a lehetősége, hogy a tagsága megszüntetésével a teljes bennmaradt összeget felvegye. Ekkor viszont már csakis a tagsága megszüntetésével.

A tagsági jogviszony időtartama az adózási feltételek miatt fontos (lásd. Szja törvény 28. §-a (8) bekezdése

Az összevont adóalap megállapítása 2022-ben az alábbiak szerint történik: az adóköteles tőkeösszeg 89%-át kell jövedelemnek tekinteni, s ennek 15%-át kell adóelőlegként a Pénztárnak levonnia a kifizetendő összegből. A jövedelemként figyelembe vett összeget 13%-os szocho (szociális hozzájárulási adó) kötelezettség is terheli (2018. évi LII.tv.), melyet a jogosult (tag) legkésőbb a személyi jövedelemadó bevallásáig (adóévet követő év május 20-áig) köteles az adóhatóság részére megfizetni.

A kifizetés teljesítéséért a pénztár Alapszabályában illetve szolgáltatási szabályzatában rögzített díjat számítja fel. Ez 3.000 Ft-os ügykezelési díjból és az elszámolandó összeg pénzforgalmi díjából áll. A pénzforgalmi díj banki átutalás esetén az összeg 2 ezreléke (max. 6.000 Ft), postai utalványon kért kifizetés ugyanezen összeg + a Magyar Posta mindenkori díjtáblázata szerint felszámított utalványdíj.

A pénztár az elszámolás szerint a pénztártagot illető összeget a jogszerű bejelentést követő 15 napon belül (teljes összegű kifizetés esetén két lépésben, első lépésben legalább 85%-os előleget 15 napon belül, a hátralékot a tárgynegyedéves zárást követő 50. napig teljesíti. A kifizetésről igazolást küldünk Önnek.

A kifizetés biztonsága érdekében nem személyes ügyintézés esetén az aláírt és letanúzott igényét csak akkor fogadjuk be, ha ahhoz az érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája (régi típusú szem. igazolvány esetén a főoldal, a lakcímoldal és az érvényességet igazoló oldal) fénymásolatát is mellékeli.

Várakozási idő (10 év) leteltét követően megnyíló – nem nyugdíjszolgáltatásnak minősülő – kifizetési igény bejelentőlap letöltése

Megszakítás