Önkéntes pénztári megtakarítás örökösi / kedvezményezetti jogcím alapján történő kifizetése

A vonatkozó jogszabályok értelmében a nyugdíjpénztári megtakarítás örökölhető, illetve az afölötti rendelkezésre kedvezményezett jelölhető. Az ezen jogcímek alapján megszerzett összeg nem minősül jövedelemnek.

Amennyiben Ön a pénztárunkban tagsági jogviszonnyal/megtakarítással rendelkező személy vonatkozásában örökösnek/kedvezményezettnek minősül, úgy a nyilvántartott megtakarítás feletti rendelkezésre az alábbiak figyelembe-vételével jogosult:

  • A számlatulajdonos halálát az arról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal (annak másolatával) köteles tanúsítani
  • Igénye nem személyesen, hanem postai úton történő ügyintézése esetén kérjük, hogy az igénybejelentése mellékleteként a személyi igazolványa azonosítására alkalmas fénymásolatát is szíveskedjen leveléhez csatolni! Igényét csak ennek birtokában van lehetőségünk teljesíteni.
  • Öröklés esetén az örökhagyó jogerőre emelkedett végzése vagy végrendelkezése megküldésével köteles a jogosultságot igazolni. A megtakarítás feletti rendelkezést az abban foglaltak ismeretében bíráljuk el.

Igénybejelentő nyomtatványunkon szereplő lehetőségek közül megjelölheti az Ön által választott módozatot, nevezetesen, hogy a megtakarítást fel kívánja venni, saját jogán tovább kívánja folytatni, vagy más pénztárban nyilvántartott megtakarításához kívánja rendelni.

A pénztár az elszámolás szerint az örököst illető összeget a jogszerű bejelentést követő 15 napon belül két lépésben, első lépésben legalább 85%-os előleget 15 napon belül, a hátralékot a tárgynegyedéves zárást követő 50. napig teljesíti. A kifizetésről igazolást küldünk Önnek.

A szolgáltatási igény pénzügy teljesítésért a pénztár pénzforgalmi díjat számít fel, mely banki átutalás esetén 2 ezrelék (max. 6.000 Ft), készpénzben történő kifizetés esetén 5 ezrelék, postai kifizetési utalványon történő kifizetés esetén pedig 2 ezrelék (max. 6.000 Ft) + a Magyar Posta mindenkori díjtáblázata szerint felszámított utalványdíj.

A teljesített összegről illetve az azzal kapcsolatos elszámolásról igazolást állítunk ki, melyet a teljesítést követően a jogosultnak postán küldünk meg.

Öröklési / Kedvezményezetti igény bejelentőlap letöltése

Megszakítás