Tagi kölcsön

Nyugdíjpénztárunk a jogszabályi feltételek alapján kölcsönfelvételi lehetőséget biztosít pénztártagjai számára. Mik ezek a feltételek:

  • tagi kölcsön annak a tagnak nyújtható, aki már rendelkezik 3 éves tagsági jogviszonnyal, továbbá korábbi tagi kölcsön igényléseiből fennálló fizetési kötelezettségét – amennyiben volt ilyen – hiánytalanul teljesítette és tagi lekötése nincs.
  • a folyósítható tagi kölcsön összegének maximuma legfeljebb a tag egyéni számláján a kölcsönfolyósítás időpontjában nyilvántartott megtakarítás 30%-a lehet.
  • a tagi kölcsön futamideje maximum 1 év – de ennél rövidebb időszakra is kérhető természetesen kölcsön.

A kölcsönigénylés elbírálása az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik, aki a kölcsönnyújtás feltételeinek megléte és a pénztár kölcsönnyújtási lehetőségei figyelembevételével dönt a kölcsönösszeg folyósításáról. Az engedélyezett kölcsönökről a pénztár szerződést készít, melyet aláírásra a tagnak megküld.

A kölcsön díja:

A kölcsön díja egységesen a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamat + 3%. Az alapkamat mindenkori mértékéről tájékozódhat a www.mnb.hu oldalon.

A kölcsön folyósítása:

Nyugdíjpénztárunk havi rendszerességgel – tárgyhónap 15-én, amennyiben ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő munkanapon – folyósítja az előkészített és a tag által is viszont aláírt kölcsönszerződések szerinti kölcsönösszegeket. A folyósítás díja banki átutalás esetén 2 ezrelék (max. 6.000 Ft). Postai kifizetés esetén ugyanezen összeg + a Magyar Posta által felszámított utalványdíj összege.

Visszafizetési feltételek:

A kölcsönösszeget a kamattal együtt legkésőbb a lejáratkor kell egy összegben visszafizetni. Amennyiben a kölcsön és kamata a kölcsön lejáratát követő 15 napon belül nem kerül visszafizetésre, a Pénztár a kölcsönből fennálló tartozást automatikusan ráterheli a pénztártag egyéni számlájára, ami ezáltal a tag jövedelmévé válik, mely után a pénztártagnak 15%-os személyi jövedelemadó és 15,5 %-os szocho fizetési kötelezettsége keletkezik. Erről a pénztár igazolást állít ki.

Önkéntes nyugdíjpénztári tagi kölcsönkérelem letöltése

Megszakítás