(1) Belépési nyilatkozat és átlépési szándékbejelentő nyomtatvány

A taggá válás szándéknyilatkozata, illetve egy másik önkéntes nyugdíjpénztárban nyilvántartott megtakarítás átkérése.

nyomtatvány letöltése

Pénztártagjaink számára az éves számlakivonatok/adóigazolások postai úton kerülnek megküldésre a megadott levelezési címre. Amennyiben azt szeretné, hogy ezen dokumentumai elektronikus levélként kerüljenek megküldésre, a mellékelt nyomtatványt is legyen szíves kitölteni és elküldeni a pénztár részére.

elektronikus irat kérelmező nyomtatvány

(2) Azonosítási adatlap

2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

nyomtatvány letöltése

(3) Adatváltozás bejelentése

Amennyiben neve, lakcíme változott, vagy személyi igazolványa, lakcímkártyája frissült, úgy ne ezt a nyomtatványunkat, hanem az Azonosítási adatlapot → legyen szíves kitölteni és hozzá csatolni a megfelelő igazolványok másolatát.

nyomtatvány letöltése

(4) Átlépési szándékbejelentő nyomtatvány

nyomtatvány letöltése

(5) Haláleseti kedvezményezett megjelölése

nyomtatvány letöltése

(6) Nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő

Nyugdíjszolgáltatás kifizetésére vonatkozó formanyomtatvány

nyomtatvány letöltése

(7) Kedvezményezetti igénybejelentő

Elhalálozott pénztártag megtakarítása kedvezményezetti / örökösi jogon történő kifizetésére szolgáló formanyomtatvány.

nyomtatvány letöltése

(8) 10 éves tagság birtokában történő kifizetési igénybejelentő

Hozam, részösszeg, illetve teljes megtakarítás kifizetésére szolgáló formanyomtatvány 10 éves tagsági jogviszony megléte esetén. Egyes jogcímen igényelt kifizetések adókötelezettséget vonhatnak maguk után. (Kérjük, hogy nyugdíjszolgáltatási igényét a fenti „Nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő” formanyomtatványon szíveskedjen bejelenteni!)

nyomtatvány letöltése

(9) Más pénztárba történő átlépés kezdeményezése

Egy másik önkéntes nyugdíjpénztári tagság birtokában az Életút önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás áttelepítésének kezdeményezése.

nyomtatvány letöltése

(10) Egészség/Önsegélyező pénztárba történő átlépés kezdeményezése

Egy egészség és/vagy önsegélyező pénztárban létesített tagság és ezzel együtt 50%-os munkaképesség csökkenés birtokában, illetve 40%-os mértékű egészségkárosodás alapján az Életút önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás áttelepítésének kezdeményezésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány.

nyomtatvány letöltése

(11) Tagi kölcsön kérelmező formanyomtatvány

Önkéntes pénztárban 3 éves tagság birtokában.

nyomtatvány letöltése

(12) Választható portfolió megjelölés formanyomtatványa

nyomtatvány letöltése

(13) Munkáltatói hozzájárulási keretszerződések

önkéntes nyugdíjpénztári szerződés normál változata (PDF)

önkéntes nyugdíjpénztári szerződés normál változata (Word)

önkéntes nyugdíjpénztári szerződés kafeteriás változata (PDF)

önkéntes nyugdíjpénztári szerződés kafeteriás változata (Word)

(14) Elektronikus irat kérelem

Egyéni számlakivonat elektronikus iratként való megküldésének kérelme egy megadott e-mail címre

nyomtatvány letöltése

(15) Elektronikus irat visszavonási kérelem

Korábbi elektronikus irat kérelmező nyomtatvány visszavonására szolgáló bejelentőlap

nyomtatvány letöltése

(16) Célzott szolgáltatásként nyugdíjszolgáltatási igénybejelentő

Nyugdíjszolgáltatás kifizetésére vonatkozó formanyomtatvány célzott szolgáltatásra hozzájárulást kapott tagok esetében

nyomtatvány letöltése

(17) Munkáltatói tagdíjbevallási formatáblázat

Munkáltatói tagdíjbevallási formatáblázat letöltése

(18) Támogatói szerződés

nyomtatvány letöltése (PDF)

nyomtatvány letöltése (Word)

(19) Panaszügyek

Panaszkezelési szabályzat

Panaszbejelentő nyomtatvány letöltése (word formátum) →

Panaszbejelentő nyomtatvány letöltése (pdf formátum)

Megszakítás