Egészségpénztári szerepkörben nyújtott adóköteles életmódjavító szolgáltatások

 

H-1. Természetgyógyászati szolgáltatások

A pénztár a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt és abban meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat finanszírozhatja. Ide azon adókötelesen finanszírozható szolgáltatások tartoznak, melyek nem szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányulnak.

Csatolandó dokumentumok:

  • A kiadás tényét igazoló, a pénztár nevére kiállított (jogosult pénztártag, illetve kedvezményezettje nevével és a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített), 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla.

 

H-2. Sporteszközök vételárának finanszírozása

Ebbe a szolgáltatási kategóriába – az aktív testmozgást segítő sporteszköz vételárának a támogatásába tartozó – sporteszközök, sportszerek vételárának, illetve bérlési költségének a finanszírozása tartozhat. A pénztár ezen jogcímen finanszírozható terméknek minősíti azon sporteszközöket és sportszereket, melyek a javallott sporttevékenység végzéséhez nélkülözhetetlenek, illetve méltányolhatóan szükségesek, beleértve a sporttevékenység során a testi épséget védő eszközöket is.

Csatolandó dokumentumok:

  • A kiadás tényét igazoló, a pénztártag, illetve kedvezményezettje nevére kiállított, (a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített) 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla.

Elszámolható adóköteles sporteszközök listája

Megszakítás