Jövedelemkiesés pótlása

A-1. Táppénz ellátás miatt kieső jövedelem pótlása

Táppénz ellátás miatt kieső jövedelem pótlása szolgáltatás annak a pénztártagnak jár, aki keresőképtelenségét a táppénzre való jogosultságát igazoló – munkáltatója által leigazolt – orvosi igazolással (táppénzes papírral) támasztja alá. A szolgáltatás összege a táppénzes időszakára számított igazolt kieső jövedelmével egyezik meg, melyet a pénztár a benyújtott dokumentumok alapján számít ki.

Csatolandó dokumentum:

  • a munkáltatóval hitelesített orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételéről (táppénzes papír másolata) és a munkáltatója igazolása a táppénz alapjául szolgáló jövedelméről vagy a táppénz miatt ténylegesen kieső jövedelméről

A-2. Rokkantsági járadék illetve ápolási díj miatt kieső jövedelem pótlása

Ezen kieső jövedelem pótlása szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki jövedelemkiesését rokkantsági járadékról szóló határozatával igazolja, továbbá hozzátartozója egészségi állapota alapján ápolási díjra jogosult. A szolgáltatás összege az ellátással azonos összeg. A szolgáltatás évente újraigényelendő.

Csatolandó dokumentum:

  • az ápolási díjról illetve a rokkantsági járadékról szóló határozat másolata; igazolás arról, hogy az ellátás várhatóan 1 éven belül még fennáll

A-3. Megváltozott egészségi állapottal kapcsolatos ellátások kiegészítése

Megváltozott egészségi állapottal kapcsolatos kiegészítő ellátásra jogosult az, aki rendszeres szociális járadékra, továbbá baleseti járadékra való jogosultságot szerzett. A szolgáltatás összege a korábbi jövedelem nagyságára történő kiegészítésnek megfelelő összeg. A szolgáltatás évente újraigényelendő.

Csatolandó dokumentum:

  • rendszeres szociális járadékról, baleseti járadékról szóló határozat másolata

Korlátozó feltétel:

  • a határozatban szerepelnie kell, hogy a beteg egészségi állapotában legalább 1 évig javulás nem várható

A-4. Munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlása

Munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlása szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki álláskeresést ösztönző juttatásban részesül és/vagy a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ igazolása alapján regisztrált munkanélküli. A szolgáltatás összege a munkanélküliségben eltöltött igazolt időszak alatti kieső jövedelmével egyezik meg, melyet a pénztár az álláskeresési járadékot/segélyt megállapító határozat szerint, az annak alapjául szolgáló összeg és az ellátás tényleges összege különbözeteként számít ki.

Csatolandó dokumentum:

  • a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli állományban eltöltött időről és az álláskeresési járadék megállapításáról szóló határozat másolata

Korlátozó feltétel:

  • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Megszakítás