Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása

C-1. Gyógyszer és gyógyhatású készítmények kiadásainak finanszírozása

A pénztár megtéríti a jogosultak által vásárolt

 • az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett és az Egészségügyi Közlönyben kihirdetett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is)
 • a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott engedély alapján behozatalra engedélyezett gyógyszerek, immunológiai készítmények
 • orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények
 • hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok
 • az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek
 • a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek
 • gyógyszertárban, gyógyfürdőben vagy gyógyvízivócsarnokban értékesített gyógyvizek
 • babaápolási cikkek
 • Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek

vételárát – a jogosult nevére szóló számla alapján, ami a benyújtás évét megelőző év január 1-je után lett kiállítva, értékhatártól függetlenül, azzal a kikötéssel, hogy e jogcímen igényelt szolgáltatási összeg esetenként nem lehet kevesebb, mint 1.000,-Ft

A gyógyteák, illetve a fog- és szájápolók vásárlása életmódjavító önsegélyező pénztári (adóköteles) szolgáltatásnak minősülnek.

A benyújtott számlán szereplő termékek közül, az esetlegesen adókötelezettséggel terhelt szolgáltatásokat, a pénztár csak abban az esetben folyósítja, ha arra a szolgáltatási igénybejelentőn a tag ilyen irányú rendelkezést ad meg.

Csatolandó dokumentum:

 • a kiadás tényét igazoló, jogosult nevére kiállított (eredeti) számla

Nem számolhatók el az alábbi gyógyszertárban vásárolt termékek:

 • kozmetikai készítmények (kivéve babaápolási kozmetikai cikkek)
 • élelmiszerek
 • fogyasztószerek, táplálék kiegészítők
 • ásványvizek
 • állat orvosságok
 • könyvek, nyomdai kiadványok
 • rovar- és rágcsálóirtó szerek

C-2. Gyógyászati segédeszköz árának támogatása

A finanszírozható gyógyászati segédeszközök két csoportba sorolandók aszerint, hogy azok szabadon megvásárolhatók, vagy pedig megvásárlásuk feltételhez kötött. Az egyes esetek:

a.) Szabadon megvásárolható gyógyászati segédeszközök vételárának finanszírozása

A pénztár megtéríti a jogosultak által

 • társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának
 • közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának, illetve
 • egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának

ellenértékét – a jogosult nevére szóló számla alapján, ami a benyújtás évét megelőző év január 1-je után lett kiállítva, értékhatártól függetlenül.

Adóköteles termékek:

 • fog- és szájápolók

Csatolandó dokumentum:

 • A kiadás tényét igazoló, jogosult nevére kiállított (eredeti) számla

b.) Optikai, hallásjavító gyógyászati segédeszközök vételárának finanszírozása

A pénztár megtéríti a jogosultak által társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélkül megvásárolt nem vényköteles fénytani eszközök (pl.: szemüveglencsék, kiegészítő lencsék, szemüvegkeretek, kontaktlencsék és ápolók, stb.) valamint hallásjavító eszközök vételárát, feltéve, hogy a vásárlásra a jogosult kezelőorvosa vagy működési engedéllyel rendelkező szakképzett optometrista javaslata alapján kerül sor – a jogosult nevére szóló 120 napnál nem régebbi számla alapján, értékhatártól függetlenül.

Csatolandó dokumentum:

 • A kiadás tényét igazoló, jogosult nevére kiállított 120 napnál nem régebbi (eredeti) számla
 • A társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélküli, nem vényköteles hallásjavító készülék vásárlásánál orvosi javaslat, szemüveg vásárlásánál orvos, vagy működési engedéllyel rendelkező szakképzett optometrista igazolása/szakvéleménye
Megszakítás