Egészségpénztári szerepkörben nyújtott adómentes kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások

 

G-1. Tb. ellátását kiegészítő/helyettesítő szűrésnek nem minősülő szolgáltatások

A pénztár az OEP által finanszírozott ellátásokon felüli további diagnosztikai, vagy szükség esetén gyógyító, korrekciós egészségügyi ellátásokat finanszíroz. Ide tartoznak a különféle szakorvosi ellátások és vizsgálatok, illetve az olyan alapellátáson felüli extra szolgáltatások, mint pl. a kórházi hotelszolgáltatás díja vagy az irányított orvosválasztásért fizetendő díj, stb., melyeket a jogosult a pénztárral szerződéses kapcsolatban álló (egészségpénztári szolgáltató) intézménytől/szolgáltatótól vesz igénybe. Ide tartoznak továbbá a fogászati ellátások körében felmerülő szolgáltatási kiadások (fogkezelés, fogpótlás, implantáció, fogtömés, gyulladás- és gyökérkezelés, foghúzás, fogkő eltávolítása, fogfehérítés, szájsebészeti beavatkozás, fogászati röntgen, stb.). Ide tartoznak továbbá a szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések is, ha egészségügyi szolgáltatónál vagy természetgyógyásznál veszi azt igénybe a jogosult.

Csatolandó dokumentumok:

  • A kiadás tényét igazoló, a pénztár nevére kiállított (jogosult pénztártag, illetve kedvezményezettje nevével és a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített) eredeti számla, ami a benyújtás évét megelőző év január 1-je után lett kiállítva.

Korlátozó feltétel:

  • A pénztár csak a vele szerződött szolgáltatók számláit fogadhatja be. Ha a jogosult olyan szolgáltatótól vesz igénybe szolgáltatást, akivel a pénztár még nem kötött szerződést, a szerződés megkötéséig a szolgáltatás nem kerül kifizetésre. Megjegyzés: a már szerződött szolgáltatói partnerek listája a pénztár honlapján érhető el.

 

G-2. Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések

A pénztár olyan szolgáltatásokat sorol ide és finanszíroz, melyek megfelelnek a szolgáltatással szemben támasztott követelményeknek. A megnevezett kezelések, a külön felszámított egyéb szolgáltatások és termékek nélkül számolhatóak el.

Csatolandó dokumentumok:

  • A kiadás tényét igazoló, a pénztár nevére kiállított (jogosult pénztártag, illetve kedvezményezettje nevével és a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített) eredeti számla, ami a benyújtás évét megelőző év január 1-je után lett kiállítva.

 

G-3. Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának átvállalása

A pénztártag megbízhatja a pénztárat a saját vagy közeli hozzátartozója javára megkötött egészségbiztosítási szerződésével összefüggő díjfizetési kötelezettsége teljesítésére a pénztári megtakarítási számlájáról, amennyiben vállalja és igazolja, hogy a biztosítónak az adott egészségbiztosítással kapcsolatos bármely pénzbeli kifizetését a pénztártag pénztárban vezetett számlájára kérte/irányította, s ezt a biztosító tudomásul vette.

Csatolandó dokumentumok:

  • A szolgáltatás alapját képező egészségbiztosítási szerződés; a biztosító igazolását arról, hogy tudomásul vette, hogy a szolgáltatással összefüggő pénzbeli kifizetést a pénztár számlájára kell teljesítenie.
Megszakítás