D. Temetési segély

Temetési segélyben az a pénztártag részesülhet, aki a meghalt közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott. A jogosultságot halotti anyakönyvi kivonattal és a temetési költségekről kiállított számlával (vagy azok másolatával) kell igazolni. A szolgáltatás összege a számlával igazolt költség, de legfeljebb 1.000.000 Ft

Csatolandó dokumentum:

  • halotti anyakönyvi kivonat; a pénztártag nevére kiállított temetési számla másolata

Korlátozó feltétel:

  • a halálesetnek az igénybenyújtást megelőző 120 napos időszakban bekövetkezettnek kell lennie
  • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Megszakítás