Gyermekszületés, gyermeknevelés támogatása

B-0. Várandósság orvosi kiadásainak finanszírozása

A pénztár megtéríti a pénztártag várandóssági ideje alatt – a magzat 91 napos korától megszületéséig terjedő időszakban – a várandóssággal összefüggő orvosi ellátásai számlával igazolt költségeit.

Csatolandó dokumentum:

  • orvosi igazolás a várandósságról illetve az orvosi ellátásokról szóló eredeti számlák

Korlátozó feltétel:

  • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

 

B-1. Születési támogatás

Születési támogatás szolgáltatásban részesülhet az a jogosult, akinek gyermeke születik. A szolgáltatás összege – megszületett gyermekenként – 1.000.000 Ft.

Csatolandó dokumentum:

  • a megszületett gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata

Korlátozó feltétel:

  • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

 

B-2. Gyermekgondozási díj (GYED) kiegészítése

Ezen szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki gyermekgondozási díjban részesül, azaz aki 2 évesnél kisebb korú gyermeket nevel. A szolgáltatás összege az ellátás megállapított összegének a 40%-a – az ellátás időtartamára.

Csatolandó dokumentum:

  • A gyermekgondozási díj megállapításáról szóló határozat másolata

Korlátozó feltétel:

  • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

B-3. Gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás kiegészítése

Ezen szolgáltatás annak a jogosultnak jár, aki gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesül. A szolgáltatás összege az ellátás összegével egyezik meg – az ellátás időtartamára.

Csatolandó dokumentum:

  • a gyermekgondozási segélyről vagy a gyermeknevelési támogatás megállapításáról szóló határozat másolata

Korlátozó feltétel:

  • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

 

B-4. Beiskolázási támogatás

Évenként (gyermekenként) a minimálbér összegével megegyező keretösszeggel, számla alapján finanszírozhatók a nevelt gyermek beiskolázási költségei – a családi pótlékra való jogosultság megléte feltételéhez kötötten – a tanév első napját megelőző 15 nap és a tanév utolsó napját követő 15 nap közötti időszakban eszközölt iskolai célú tanszer, taneszköz és ruházati vásárlások esetén, valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj, kollégiumi díj, albérleti díj.

Csatolandó dokumentum:

  • a tag (vagy a gyermek) nevére szóló adott időszakban kiállított eredeti számla/befizetési bizonylat a nevesített kiadásokról; iskolalátogatási igazolás; nyilatkozat a családi pótlékra való jogosultságról

Korlátozó feltétel:

  • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Megszakítás