Fogyatékkal élők és egyéb rászorulók részére nyújtott szolgáltatások

 

E-1. Látássérült illetve mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét elősegítő szolgáltatások

Megtéríti a pénztár látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás jogcímén a Braille-írással készült könyvek, magazinok vételárát, vakvezető kutyával összefüggő költségeket /oltás, oktatás, etetés/, valamint hangoskönyv és elektronikus könyv vételárát a vak pénztártag vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére.

Megtéríti a pénztár mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő szolgáltatás jogcímén az ilyen funkcióval bíró speciális eszközök vételárát, illetve a lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeit (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) a pénztártag vagy a pénztártag közeli hozzátartozója vonatkozásában.

A szolgáltatás naptári évenkénti maximum összege 300.000 Ft.

Csatolandó dokumentum:

  • a kiadásokat alátámasztó számlák, igazolás a jogosultságról

Korlátozó feltétel:

  • a számlák a benyújtás évét megelőző év január 1-je után lett kiállítva

 

E-2. Otthoni/idősgondozás kiadásainak finanszírozása

Otthoni gondozásnak minősül a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató által végzett szolgáltatás, melynek költségét – a gondozás díját – a pénztár az erről szóló szerződés/számla/bizonylat alapján havonta maximum az öregségi nyugdíjminimum havi összegéig megtéríti a pénztártagnak.

Idősgondozásnak minősül a pénztártag vagy közeli hozzátartozója gondozási, ápolási intézményben való elhelyezése, melynek költségét – a gondozás díját – a pénztár az erről szóló szerződés/számla/bizonylat alapján havonta maximum az öregségi nyugdíjminimum havi összegéig megtéríti a pénztártagnak.

Csatolandó dokumentum:

  • a szolgáltató tevékenységi engedélye másolata, a szolgáltatói- idősgondozási elhelyezési szerződés másolata, a fizetendő díjról szóló bizonylat

Korlátozó feltétel:

  • a figyelembe vehető szolgáltatási fedezet a tagdíjszerű befizetések tekintetében 180 napos várakozási időhöz kötött

Szolgáltatási igénybejelentő nyomtatvány letöltése

Megszakítás