Egészségpénztári szerepkörben az elkerülhető megbetegedések korai felismerésére és elkerülésére irányuló, az egészség megőrzését elősegítő ún. prevenciós célú szolgáltatások

Az ide sorolt szolgáltatások közös jellemzője, hogy igénybevételüket a jogalkotó külön személyi jövedelemadó kedvezménnyel támogatja. A hatályos SZJA törvény szerint a többletkedvezmény mértéke 10%. Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek azok a szolgáltatások, illetve a már fentebb nevesített szolgáltatások abban az esetben, ha igénybe vételük hozzájárul, segít a jogosult életmódjának egészségesebbé tételéhez, illetve a betegségek elkerüléséhez. Az egyes esetek:

 

I-1. Tb. ellátását kiegészítő/helyettesítő szűrővizsgálatok

Ide sorolandók az elkerülhető megbetegedések korai felismerésére irányuló szűrővizsgálatok, ideértve az OEP által nem finanszírozott szakorvos által végzett vizsgálatokat, mint pl. a méhnyakrák szűrés, emlőrákszűrés, vastagbélrák szűrés, prosztatarákszűrés, mozgásszervi szűrés, aids-szűrés, mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés, fogászati szűrés. A szolgáltatást egészségpénztári szolgáltatónál lehet igénybe venni, orvosi javaslat alapján.

Csatolandó dokumentumok:

  • A kiadás tényét igazoló, a pénztár nevére kiállított (jogosult pénztártag nevével és nyilvántartási számával kiegészített) eredeti számla, ami a benyújtás évét megelőző év január 1-je után lett kiállítva és a pénztártag részére kiállított orvosi javaslat.

 

I-2. Egészségterv készíttetése

Az egészségterv az a jogszabály által előírt tartalomnak megfelelő egészségpénztári szolgáltató által elkészített dokumentum, mely a jogosulton elvégzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatok alapján személyre szabott életvezetési javaslatokat fogalmaz meg, feltéve, hogy azokat a jogosult elfogadja és életvitelének az egészségtervben foglalt javaslatoknak megfelelő megváltoztatására írásban hajlandóságot nyilvánít ki. Az egészségterv elkészítésének menete: a.) a jogosult egészségi állapotát, panaszait felmérő kérdőíves előszűrés eredményének összefoglalása; b.) általános állapotfelmérés körébe tartozó alapszűrések eredményének összefoglalása /ide tartoznak a laborvizsgálatok (pl. vizelet, vérkép, szemészet, mellkas röntgen, hasi ultrahang, stb), kardiológiai vizsgálatok (pl. EKG), onkológiai vizsgálatok, aids szűrés, fogászati szűrés, illetve egyéb orvosi vizsgálatok (pl. vérnyomásmérés, pulzusmérés; a bőrelváltozások, csontozat rendellenességi problémák, izületi bántalmak feltérképezése, neurológiai rendellenességek vizsgálata, belgyógyászati vizsgálatok)/; c.) az állapotfelmérést végző szakorvos által az elvégzett vizsgálatok alapján javasolt további állapotfelmérő vizsgálatok eredményének összefoglalása; d.) az előző lépésekben elvégezett vizsgálatok, megállapítások összefoglaló értékelése; e.) az összefoglaló értékelés alapján javaslattétel további vizsgálatokra, ellenőrzésekre vagy gondozásba vételre, illetve f.) az összefoglaló értékelés alapján életvezetési javaslat felállítása, amely táplálkozási javaslatokat, sporttevékenység végzésére vonatkozó ajánlást, gyógyászati szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó ajánlást, illetve jelen szabályzatban egészségügyi szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott speciális szolgáltatásként nevesített kúraszerű ellátásokra vonatkozó ajánlást tartalmazhat.

Hogy az egészségterv felállítása során elkészített összefoglaló értékelés szerinti ajánlás megvalósításaként igénybe vett szolgáltatások prevenciós szolgáltatásnak minősüljenek, ahhoz további feltétel, hogy a jogosult az életvezetési javaslatban foglaltak megértését, elfogadását és a megvalósításban való együttműködési készségét aláírásával igazolja. Az életvezetési javaslatban foglaltak megvalósításaként igénybe vett szolgáltatások az egészségterv elkészültét követő két éven belüli igénybevételhez kötöttek.

Csatolandó dokumentumok:

  • A kiadás tényét igazoló, a pénztártag, illetve kedvezményezettje nevére kiállított, (a pénztártag nyilvántartási számával kiegészített) eredeti számla, ami a benyújtás évét megelőző év január 1-je után lett kiállítva..

 

I-3. Egészségterv birtokában igénybe vehető szolgáltatások

Ebbe a körbe az alábbi szolgáltatások tartoznak, feltéve, hogy azok igénybe vételére az egészségterv életvezetési javaslata alapján kerül sor: a.) Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések b.) Egészségügyi szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott speciális szolgáltatások c.) Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések

A szolgáltatások preventív célú igénybevételének feltételei azonosak az egyes szolgáltatásoknál leírtakkal.

Megszakítás