(1) Belépési nyilatkozat

A taggá válás szándéknyilatkozata.

nyomtatvány letöltése

Pénztártagjaink számára az éves számlakivonatok/adóigazolások postai úton kerülnek megküldésre a megadott levelezési címre. Amennyiben azt szeretné, hogy ezen dokumentumai elektronikus levélként kerüljenek megküldésre, a mellékelt nyomtatványt is legyen szíves kitölteni és elküldeni a pénztár részére.

elektronikus irat kérelmező nyomtatvány

(2) Azonosítási adatlap

2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 7. §-ban előírt kötelezettség végrehajtásához

nyomtatvány letöltése

(3) Adatváltozás bejelentése

Amennyiben neve, lakcíme változott, vagy személyi igazolványa, lakcímkártyája frissült, úgy ne ezt a nyomtatványunkat, hanem az Azonosítási adatlapot legyen szíves kitölteni és hozzá csatolni a megfelelő igazolványok másolatát.

nyomtatvány letöltése

(4) Haláleseti kedvezményezett megjelölése

nyomtatvány letöltése

(5) Szolgáltatási igénybejelentő

Pénztári megtakarítás szolgáltatásként történő kifizetésére szolgáló bejelentő nyomtatvány.

nyomtatvány letöltése

(6) Szolgáltatási kedvezményezett megjelölése

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény (Öpt., 1993. évi XCVI. tv) 50/A. §-a alapján – a Polgári Törvénykönyv 685. §. B) pontjában nevesített – közeli hozzátartozónak minősülő személy(ek) részére is nyújthatók bizonyos szolgáltatásokat. Ehhez pénztártag írásbeli kedvezményezése szükséges. Közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér, továbbá az élettárs.

nyomtatvány letöltése

(7) Kedvezményezetti igénybejelentő

Pénztári megtakarítás kedvezményezetti / örökösi jogon történő kifizetésére szolgáló bejelentő nyomtatvány.

nyomtatvány letöltése

(8) Más pénztárból történő átlépés kezdeményezése

Egy másik önsegélyező pénztárban nyilvántartott megtakarítás Életút pénztárba történő áttelepítésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány.

nyomtatvány letöltése

(9) Önkéntes nyugdíjpénztárból történő átlépés kezdeményezése

Megváltozott munkaképesség bekövetkezte esetére, önkéntes nyugdíjpénztárban nyilvántartott megtakarítás Életút önsegélyező pénztárba történő áttelepítésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány.

nyomtatvány letöltése

(10) Önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépés kezdeményezésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány

Önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépés kezdeményezése nyugdíjjogosultság esetén.

nyomtatvány letöltése

(11) Más pénztárba történő átlépés kezdeményezése

Egy másik önsegélyező pénztárban nyilvántartott megtakarítás birtokában az Életút pénztári megtakarítás áttelepítésének kezdeményezésére szolgáló igénybejelentő nyomtatvány.

nyomtatvány letöltése

(12) Banki igazolás lakáshitel törlesztőrészlet támogatásához

A hitelintézet igazolása lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatásához, a fennálló hitel utolsó három havi törlesztőrészletének összegéről és a törlesztés feltételeiről.

nyomtatvány letöltése

(13) Munkáltató igazolása kieső jövedelemhez

Kialakított formanyomtatvány a betegség alatt kieső jövedelem munkáltató általi igazolásához.

nyomtatvány letöltése

(14) Tagi lekötés igénybejelentő

nyomtatvány letöltése

(15) Tagi lekötés feltörése

nyomtatvány letöltése

(16) Várakozási idő leteltét követő kilépési szándék bejelentése

Várakozási idő megléte feltételéhez kötött tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó rendelkező nyomtatvány.

nyomtatvány letöltése

(17) Elektronikus irat kérelem

Egyéni számlakivonat elektronikus iratként való megküldésének kérelme egy megadott e-mail címre

nyomtatvány letöltése

(18) Elektronikus irat visszavonási kérelem

Korábbi elektronikus irat kérelmező nyomtatvány visszavonására szolgáló bejelentőlap

nyomtatvány letöltése

(19) Iskolalátogatási igazolás formanyomtatvány

nyomtatvány letöltése

(20) Szolgáltatási kapcsolat kialakítására vonatkozó szerződés

Pénztárral szolgáltatói szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó formaszerződés.

nyomtatvány letöltése (PDF)

nyomtatvány letöltése (Word)

(21) Munkáltatói hozzájárulási keretszerződések

önsegélyező pénztári szerződés normál változata (PDF)

önsegélyező pénztári szerződés normál változata (Word)

önsegélyező pénztári szerződés kafeteriás változata (PDF)

önsegélyező pénztári szerződés kafeteriás változata (Word)

(22) Munkáltatói tagdíjbevallási formatáblázat

Munkáltatói tagdíjbevallási formatáblázat letöltése

(23) Támogatói szerződés

nyomtatvány letöltése (PDF)

nyomtatvány letöltése (Word)

(24) Panaszügyek (Egészség- és Önsegélyező pénztár)

Megszakítás