Új belépők, átlépők

Előnyok

Öngondoskodás! Egy távolinak tűnő fogalom egészen addig, amíg nem szembesülünk azzal, hogy problémáinkban elsősorban magunkra számíthatunk.

Előre gondolkodni azért szükséges, mert az aktív éveinkben kell, hogy megalapozzuk a jövőnket. Mert ekkor van rá lehetőségünk!

A biztonság megteremtése sok esetben nem is olyan nehéz feladat, főleg akkor, ha ehhez olyan intézményesített formát veszünk igénybe, mint amilyen pl. az egészség- és önsegélyező pénztár is.

Pénztárunk ezen ágazata különböző élethelyzetekre nyújt Önnek segítséget. Ezek közé tartoznak különösen az alábbiak:

A tag számlájáról finanszírozva Összeg Várakozási idő
A-1. Táppénz ellátás miatt kieső jövedelem pótlása igazolt kiesés összege nincs
A-2. Rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítése az ellátással azonosan nincs
A-3. Megváltozott munkaképesség/bal.járadék jöv. pótlása igazolt kiesés összege nincs
A-4. Munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlása igazolt kiesés összege 180 nap*
B-0. Várandósság orvosi kiadásainak finanszírozása számla ellenérték 180 nap*
B-1. Születési támogatás 1.000.000 Ft 180 nap*
B-2. Gyermekgondozási díj kiegészítése az ellátás 40%-a 180 nap*
B-3. Gyermekgondozási segély/ Gyermeknevelési támogatás kiegészítése az ellátással azonosan 180 nap*
B-4. Beiskolázási támogatás számlaérték (max. 266.800 Ft / év / gyermek) 180 nap*
C-1. Gyógyszerkiadások finanszírozása számlaérték nincs
C-2. Gyógyászati segédeszköz finanszírozása számlaérték nincs
D. Temetési segély számlaérték (max. 1.000.000 Ft) 180 nap*
E-1. Látássérült/mozgáskorl./fogyatékos személy életvitelét segítő szolgáltatás számlaérték max.300.000 Ft /év nincs
E-2. Otthoni/idősgondozás kiadásainak finanszírozása számlaérték max. 28.500 Ft /hó 180 nap*
F-1. Védett fogyasztók közüzemi díjának finanszírozása számlaérték max. 40.020 Ft /hó 180 nap*
F-2. Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása számlaérték max. 40.020 Ft /hó 180 nap*
G-1. Szerződött egészségügyi szolgáltató térítési díjának finanszírozása számlaérték nincs
G-2. Gyógytorna, gyógymasszázs térítési díjának finanszírozása számlaérték nincs
G-3. Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának átvállalása számlaérték nincs
H-1. Természetgyógyászati szolgáltatások számlaérték adóköteles
H-2. Sporteszközök vételárának finanszírozása számlaérték adóköteles
I-1. Tb. ellátását kiegészítő/helyettesítő szűrővizsgálatok számlaérték prevenciós szolgáltatás
I-2. Egészségterv készíttetése számlaérték prevenciós szolgáltatás
I-3. Egészségterv birtokában igénybe vehető szolgáltatások számlaérték prevenciós szolgáltatás

*180 nap: a szolgáltatásoknál a szolgáltatás fedezetéül a tag befizetése, munkáltatói hozzájárulás összege vagy adományként jóváírt összeg csak 180 napos várakozási idő leteltével szolgálhat.

S mindezek mellett még az alábbiakra is lehetősége nyílik:

  • a befizetett tagdíj után 20%-os adójóváírás érvényesíthető
  • havi munkáltatói hozzájárulási lehetőség (2019-től: 20%-os adójóváírás, éves 150 ezer Ft-os összegig)
  • a pénztár befektetési eredményét nem terheli (kamat)adó
Befektetés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Éves hozamaink 6,12% 7,33% 8,00% 6,69% 3,68% 2,96% 2,39% 1,45% 0,49% 1,31% 2,95% 3,35%

Megtakarítását közeli hozzátartozója szolgáltatásigényére is felhasználhatja!

Pénztárunk kedvező tartalékképzést kínál Önnek:

Fedezeti alap
Éves befizetéstől függően sávosan Egyéni számla Szolidaritás Működés Likviditás
60 eFt halmozott éves tagdíjig 93,0% 0,5% 6,5%
60-180 eFt éves tagdíj között 96,0% 4,0%
180-360eFt éves tagdíj között 97,0% 3,0%
360 eFt feletti rész 98,5% 1,5%

Taggá válás feltételei

A Pénztár tagsági köre

A Pénztárnak – területi szerveződéséből következően – tagja lehet bárki, aki

  • a 16. életévét betöltötte
  • az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el
  • a belépési nyilatkozatban tagdíjfizetési kötelezettséget vállal.

Belépés menete

Új tagok a felvételüket a Pénztár belépési nyilatkozata kitöltésével kezdeményezhetik.

A tagfelvételről a Pénztárban képviseleti joggal felruházott személyek jogosultak dönteni. A tagsági viszony, a tagdíjfizetési kötelezettség, valamint a várakozási idő a belépési nyilatkozat záradékolásának napján kezdődik. A belépési nyilatkozatot a Pénztár a benyújtástól számított 30 napon belül záradékolja, s egy példányát a pénztártagnak átadja. A tagsági viszony létrejöttét a záradékolt belépési nyilatkozat tanúsítja.

Belépési nyilatkozat letöltése

Átlépés

Az önkéntes pénztárakra vonatkozó törvényi szabályozás értelmében az önsegélyező pénztári tag szabadon dönthet arról, hogy melyik pénztárral kívánja megtakarítását kezeltetni. Ez jelenti egyrészt azt, hogy a megtakarítását szabadon átviheti egyik pénztárból a másikba, illetve azt is, hogy egyidejűleg akár több pénztárban is tag lehet. A tagsági jogviszonyok – így a megtakarítások is – egymástól függetlenek.

Fentiekből következik, hogy a tag saját elhatározása alapján össze is vonhatja megtakarításait egy adott önsegélyező pénztárba. Ez esetben a megszüntetni kívánt egyéni számlát vezető önsegélyező pénztár felé be kell jelenteni a megszüntetési szándékot, egyúttal rendelkezni kell a nyilvántartott megtakarításnak a jövőbeli sorsáról, nevezetesen arról, hogy melyik önsegélyező pénztár kezelésébe kívánja azt adni.

Az összeg természetesen csak létező egyéni számlára telepíthető. Ennek biztosíthatóságát a törvény úgy érvényesíti, hogy a „fogadó” számla meglétéről a befogadó pénztárnak igazolást kell adnia a korábbi önsegélyező pénztár felé. A számlát korábbiakban vezető pénztár ezen igazolás (ún. befogadói nyilatkozat) birtokában köteles a nyilvántartott megtakarítás elszámolásáról és átadásáról intézkedni – az átlépési szándék illetve a befogadói nyilatkozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Az átlépési szándék bejelentő nyomtatvány és a belépési nyilatkozat pénztárunk részére történő megküldése esetén önsegélyező pénztárunk az Ön nevében eljár a másik pénztárnál, s intézkedik a megtakarítása átvétele érdekében.

Ettől függetlenül a pénztárnak Ön felé van elszámolási kötelezettsége, melyet az átlépés pénzügyi lebonyolítását követően köteles megtenni. Az elszámolás kondícionális feltételeit az adott önsegélyező pénztár alapszabálya tartalmazza.

Az átvett megtakarítás (áthozott fedezeti összeg) az Ön pénztárunkban nyilvántartott egyéni számláján az átvétel szerinti értéknappal kerül jóváírásra, amely az egyéni számlakivonatán külön sorban kerül feltüntetésre.

Amennyiben át kíván lépni az Életút Önsegélyező Pénztárba, kérjük, az alábbi dokumentumokat töltse ki és juttassa el pénztárunkhoz.

Belépési nyilatkozat letöltése
Átlépési szándéknyilatkozat letöltése

Megszakítás