Önsegélyező pénztári megtakarítás örökösi / kedvezményezetti jogcím alapján történő kifizetése

A vonatkozó jogszabályok értelmében az önsegélyező pénztári megtakarítás örökölhető, illetve az afölötti rendelkezésre kedvezményezett jelölhető. Az ezen jogcímek alapján megszerzett összeg nem minősül jövedelemnek.

Amennyiben Ön a pénztárunkban tagsági jogviszonnyal/megtakarítással rendelkező személy vonatkozásában örökösnek/kedvezményezettnek minősül, úgy a nyilvántartott megtakarítás feletti rendelkezésre az alábbiak figyelembevételével jogosult:

  • A számlatulajdonos halálát az arról kiállított halotti anyakönyvi kivonattal (annak másolatával) köteles tanúsítani.
  • Igénye nem személyesen, hanem postai úton történő ügyintézése esetén kérjük, hogy az igénybejelentése mellékleteként a személyi igazolványa azonosítására alkalmas fénymásolatát is szíveskedjen leveléhez csatolni! Igényét csak ennek birtokában van lehetőségünk teljesíteni.
  • Öröklés esetén az örökhagyó jogerőre emelkedett végzése vagy végrendelkezése megküldésével köteles a jogosultságot igazolni. A megtakarítás feletti rendelkezést az abban foglaltak ismeretében bíráljuk el.

Igénybejelentő nyomtatványunkon szereplő lehetőségek közül megjelölheti az Ön által választott módozatot, nevezetesen, hogy a megtakarítást fel kívánja venni, saját jogán tovább kívánja folytatni, vagy más pénztárban nyilvántartott megtakarításához kívánja rendelni.

Pénztárunkban az öröklési igények teljesítésére/kifizetésére havonta 15-én kerül sor az előző hónap végéig dokumentumokkal igazolt kifizetési igényekre vonatkozóan. Ha a fenti időpont munkaszüneti napra esik, akkor a folyósítás az azt követő munkanapon esedékes.

A bankszámlára átutalással történő teljesítés díjmentes, míg a postai kifizetési utalványon keresztül történő szolgáltatás kifizetés esetén a Magyar Posta Zrt. által felszámított díjat Pénztárunk továbbhárítja.

A teljesített összegről illetve az azzal kapcsolatos elszámolásról igazolást állítunk ki, melyet a teljesítést követően a jogosultnak postán küldünk meg.

Öröklési / Kedvezményezetti igény bejelentő nyomtatvány letöltése

Megszakítás